Aktuální uzávěrky duben/květen

Přehled aktuálních uzávěrek pro podání přihlášek, či žádostí o stipendium do zahraničních škol:

 

 

MALAJSIE

Asijsko-evropský institut (Asia-Europe Institute, AEI), který je součástí Malajské university (University of Malaya) v Kuala Lumpur, je jednou z předních institucí v jihovýchodní Asii zabývajících se postgraduální výukou a výzkumem v oblasti sociálních věd.

Výzkum na tomto institutu se zaměřuje zejména na oblasti:

- globalizace, regionální integrace a rozvoj („Globalisation, Regional Integration and Development")

- interkulturalismus a rozvoj komunit („Interculturalism and Community Development")

- trvale udržitelný rozvoj, způsob vlády a sociální změny („Sustainability, Governance and Social Change")

- obchodní sítě, management znalostí a konkurenceschopnost („Business Networks, Knowledge Management and Competitiveness")

Institut nabízí jednoroční mezinárodní magisterské studijní programy:

- International Master in ASEAN Studies

- International Master in Regional Integration

- International Master in SMEs (Small-and-Medium-Enterprises)

- International Master in Information Management

Institut nabízí také PhD. programy.

Výuka je vedena v angličtině. Všichni studenti však musí povinně absolvovat krátký intenzivní kurs malajštiny, v němž si osvojí základní znalost tohoto jazyka, což jim usnadní každodenní komunikaci v místním prostředí.

Datum uzávěrky: 30.5.2008

Zdroj a více informací: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3502

 


Nadace OPEN SOCIETY FUND PRAHA (Fond společnosti ACCENTURE)

Nadace OPEN SOCIETY FUND PRAHA z Fondu společnosti ACCENTURE na podporu vzdělávání vypisuje konkurz na získání doplňkového stipendia pro studium na univerzitách v zemích EU nebo mimo Evropu pro studenty magisterských nebo doktorandských studií následujících oborů:

 • Informační technologie
 • Informační a znalostní inženýrství
 • Finance a účetnictví
 • Ekonomie a management
 • Business administration


Žádat lze o doplňkové stipendium pro studium na univerzitách v zemích EU nebo mimo Evropu v minimální době trvání 3 měsíce, v následujících kategoriích:

a) nadační příspěvek na pokrytí cestovních nákladů do max. výše 25 000 Kč,

b) nadační příspěvek na pokrytí životních nákladů resp. jejich části během studijního pobytu do max. výše 25 000 Kč /měsíc.

Lze žádat o kombinaci výše uvedeného. Nelze žádat o nadační příspěvek na zaplacení školného.

Konkurzu se mohou zúčastnit studenti/ studentky, kteří/ré splňují následující kritéria:

 • mají dokončeno bakalářské studium,
 • studují magisterské nebo doktorandské studium na akreditované VŠ v ČR (v době podání přihlášky),
 • budou studovat v zahraničí stejný nebo příbuzný obor jako v ČR,
 • účastní se studijního pobytu, který je součástí akreditovaného curricula přijímající univerzity.

Datum uzávěrky: 30.4.2008

Zdroj a více informací: http://www.osf.cz/cz/programove-oblasti/stipendia/stipendia-pro-studenty-vs

 

NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH - VIZE 97

 

Od pondělí 31. března 2008 mohou studenti zasílat Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 své žádosti o udělení finanční podpory pro studium v zahraničí. Rada programu Vzdělávání na zasedání dne 27. března 2008 výběrové řízení oficiálně vyhlásila a stanovila též datum 15. května 2008, jako nejzazší datum pro posílání žádostí. Dále rada projednala podmínky výběrového řízení, které nepatrně upravila.

Zájemci jsou povinni vyplnit formulář žádosti a dodat veškeré dokumenty jmenované v podmínkách řízení. Stipendia uděluje Nadace VIZE 97 pouze vysokoškolským studentům s českým občanstvím.

Aktuální podmínky pro stipendijní výběrové řízení pro rok 2008/2009:


 • žadatel v době podání žádosti uzavřel studium v rozsahu nejméně 6 semestrů, resp. ukončil bakalářské studium na české vysoké škole, nebo absolvoval 6leté studium konzervatoře

 • žadatel splnil v době podání žádosti podmínky přijímající vysoké školy

 • žadatel prokáže finanční zajištění části studijních nákladů v zahraničí i z jiných zdrojů

 • přednost mají žadatelé o podporu studijního pobytu v délce nejméně 1 semestru, který musí být součástí akreditovaného curricula přijímající vysoké školy

 • přednost mají žadatelé, kteří budou studovat v zahraničí poprvé

 • program není určen pro žadatele finančně zajišťované z programu Erasmus (Tempus), Leonardo, Socrates a Phare, z univerzitních dohod atd.

Datum uzávěrky: 15.5.2008

Zdroj a více informací: www.vize.cz

 

NĚMECKO

Výzkumný institut filozofie v Hannoveru vypisuje výběrové řízení na jedno výzkumné stipendium „Ženy podporují ženy“ pro mladou vědkyni a jedno výzkumné stipendium pro začínajícího vědce / začínající vědkyni. V rámci stipendia budou vybraní uchazeči zpracovávat projekt pojednávající o aktuálních společenských otázkách v zemi svého původu, se zaměřením na filozofické a zejména sociálněetické hledisko. Podmínkou přihlášení je uzavřené studium humanitního či sociálního oboru, upřednostněna je filozofie. Předpokladem jsou dále dobré znalosti němčiny. Stipendium ve výši 700 eur měsíčně (ubytování bude poskytnuto zdarma), udělované na max. 10 měsíců, začíná 1. října 2008.
Uzávěrka přihlášek: 25.4.2008
Více informací: www.fiph.de

 

NĚMECKO

 

GFPS – Společnost zprostředkující praktika a stipendia – vyhlašuje stipendijní výběrové řízení na zimní semestr 2008 (1. 10. – 31. 3.) a letní semestr 2009 (1. 4. – 31. 8.). Stipendia v měsíční výši 550 eur budou poskytnuta Nadací Roberta Bosche a Česko-německým fondem budoucnosti. Jsou určena aktivním studentům všech oborů po druhém ročníku, nikoli však doktorandům (věková hranice 30 let). Předpokladem jsou základní znalosti němčiny.

Datum uzávěrky: 30.4.2008

Více informací: http://gfps.realmind.org/index.php?page=stipendia

Zdroj: www.daad.cz

 

NĚMECKO

 

Justus-Liebig-Universität Gießen / International Graduate Centre for the Study of Culture nabízí až deset doktorandských a dvě postdoktorandská stipendia. Stipendia jsou určena absolventům či postdoktorandům uměleckých, humanitních, kulturologických či sociologických studijních programů, kteří ve svých oborech dosahují vynikajících výsledků.
Roční, resp. max. tříleté doktorandské stipendium činí 1 000 eur měsíčně, dvouletá postdoktorandská stipendia jsou přiznávána ve výši 1 500 eur měsíčně. Obě stipendia začínají 1. října 2008.

Datum uzávěrky: 2.5.2008

Zdroj a více informací: www.daad.cz/?menu=0&smenu=1#pod12130

 

NĚMECKO

The Bonn Graduate School of Economics (BGSE) nabízí v rámci doktorandského programu vedeného v angličtině studijní stipendia. Podmínkou přihlášení je bakalářský či masterský titul (nebo jejich ekvivalenty) v ekonomii či příbuzných oborech (matematika, statistika, účetnictví a finance apod.). Očekávaná doba studia je čtyři roky v případě studentů, kteří se při zahájení studia prokážou titulem master, a pět let pro studenty s bakalářem.

Datum uzávěrky: 15.5.2008

Zdroj a více informací: www.daad.cz/?menu=0&smenu=1#pod12130

 

NĚMECKO

The European College of Liberal Arts nabízí dvě stipendia na jednoletý humanitní program. Jedno stipendium je určeno pro studenty bakalářského a jedno pro studenty magisterského oboru.

Hlavní obsah studia tvoří: filozofie, historie, literatura, politická teorie a vizuální umění.

Datum uzávěrky. 30.4. 2008

Zdroj a více informací: http://www.scholarshipnet.info/nondegree/germany-ecla-academy-year-and-project-year-call-for-applications/

 

 

NĚMECKO

Freie Universitaet Berlin (výzkumná vzdělávací skupina), nabízí 12 doktorandských stipendií a 3 post-doktorandská místa na dva roky (Studenti doktorandského studia si mohou pobyt o rok prodloužit.)

Tato výzkumná skupina je věnovaná výzkumu psaného písma/ psaní jako klíčového bodu lidských vlastností. Jeho cílem je přispět ke změně perspektivy z fonografického, jazykově-zaměřeného konceptu psaní, na koncept ikonografický, jazykově neutrální koncept.

Datum uzávěrky. 26. 4. 2008

Zdroj a více informací: www.scholarshipnet.info/

 

NORSKO

Univerzita v norském Abdéru nabízí dvě doktorandská stipendia na studium obnovitelné energie („Konec používání fotovoltaických technologií"), na fakultě strojírenství a přírodních věd.

Součástí stipendia je i přednášková činnost uchazečů (25%). Úspěšní uchazeči budou muset část svého zkumu provádět i na jiných pracovištích nebo v zahraničí.

Datum uzávěrky: 30.4.2008

Zdroj a více informací: www.scholarshipnet.info/postgraduate

RUMUNSKO

Na rumunských vysokých školách lze studovat na úrovni:
bakalářské (celé studium - 3 až 6 let a je zakončeno získáním hodnosti „licentă")
magisterské (celé studium trvá 1,5 roku až 2 roky)
doktorandské (celé studium trvá 3 až 4 roky)

V Rumunsku lze studovat také se stipendiem:

a) Se stipendiem poskytovaným na základě dvoustranných mezinárodních smluv - tato možnost se ale netýká České republiky, neboť na základě mezinárodní smlouvy mezi ČR a Rumunskem lze v Rumunsku absolvovat pouze studijní pobyty v délce do 9 měsíců, nikoli ucelené studium.

b) Kromě toho rumunské ministerstvo zahraničních věcí poskytne pro akademický rok 2008/2009 celkem 85 stipendií, o něž se mohou ucházet žadatelé z celého světa.Toto stipendium lze využít pouze pro studium na veřejných vysokých školách. Úspěšní uchazeči neplatí žádné školné a pobírají stipendium ve výši ekvivalentu 50 dolarů (u bakalářského studia) nebo 56 dolarů (u magisterského a doktorandského studia) měsíčně.

Datum uzávěrky: 15.4.2008

Zdroj a více informací: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3516

 

SINGAPUR

 

Národní univerzita v Singapuru, Laboratoř zánětů a rakoviny, hledá 3 absolventy magisterského studia na PhD. pozice. Vedle vzdělání požaduje univerzita také zkušenosti s pěstováním savčích buněk a s technikami molekulární biologie. Výhodu jsou také základy imunologie a farmakologie.

Datum uzávěrky: 5.5.2008

Zdroj a více informací: http://www.scholarshipnet.info/

ŠVÝCARSKO

Hochschule Luzern (Lucerne University of Applied Sciences and Arts) organizuje mezinárodní bakalářský studijní program (B. Sc. in Business Administration) se zaměřením na mezinárodní ekonomické vztahy. Studenti se rovněž seznámí se švýcarskou ekonomikou a získají znalosti z oblasti managementu.
Studium je tříleté. Výuka probíhá v angličtině. Podmínkou přijetí je dokončené úplné středoškolské vzdělání, výhodou je odpovídající praxe.

Datum uzávěrky: 30.4.2008

Zdroj a více informací: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3517

 

TURECKO

Turecké ministerstvo školství poskytne pro uchazeče z České republiky na akademický rok 2008/2009 jedno šestiměsíční (případně až osmiměsíční) postgraduální stipendium pro badatelský pobyt („research scholarship").

Stipendium:
- je určeno absolventům magisterského studia (uchazeči musí být v době podání žádosti alespoň v posledním ročníku magisterského studia).
- věkový limit je 45 let
- podmínkou je velmi dobrá znalost turečtiny, angličtiny nebo francouzštiny
- uchazeči nesmějí mít žádné závažné zdravotní problémy ani infekční choroby
- výše stipendia činí 200 tureckých lir měsíčně, turecká strana dále poskytne
zdarma ubytování a případnou základní nezbytnou lékařskou péči (nepokrývá dlouhodobá onemocnění, složité operace ani stomatologickou péči), naopak stravování si musí platit stipendista sám.

Datum uzávěrky: 9.5.2008

Zdroj a více informací: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3488

 

 

VELKÁ BRITÁNIE

Londýnská univerzita (University of London), katedra psychologie, nabízí post-doktorandské výzkumné místo na 23 měsíců v oboru kognitivní neurovědy. Uchazeči musí mít (nebo v blízké době obdržet) titul PhD. z kognitivní nebo behaviorální či kognitivní neurovědy.

Datum uzávěrky: 30.4.2008

Zdroj a více informací: http://www.scholarshipnet.info/postdoc/uk-postdoctoral-position-in-cognitive-neuroscience-university-of-london/

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4