Britský vzdělávací systém

Pre-school

Předškolní výchova

Děti do pěti let můžou zůstat doma, chodit do školky (nursery), dětských centrer (children's centre, playgroup), nebo využívat služeb paní na hlídání (childminder). Stát poskytuje 12,5-15 hodin dětské péče zdarma pro děti ve věku 3 a 4 let, za zbývající hodiny si poté musí rodič platit (nebo požádat o příspěvek formou státních příspěvků).

Reception classes

Přípravné ročníky

Některé ze základních škol otevírají pro čtyřleté děti přípravné ročníky, kde začínají se základy čtení, psaní, počítání apod. Děti nejdříve docházejí na půl dne, přičemž počet hodin se zvyšuje až k dosažení „full-time".

Primary school

Základní školství

Povinná školní docházka začíná od pěti let (končí ve věku 16-ti let), přičemž děti v primary school zůstávají do svých 11-ti let.

Primary school pak bývá často rozdělena na „infant school" (pro děti ve věku 5-7 let) a „junior school" (pro děti ve věku 7-11 let). Žáci v primary school jsou nazýváni „pupils".

Státní školy jsou bezplatné, rodiče ovšem mají možnost hradit školy soukromé.

Secondary school

Středoškolský systém

Školy v Anglii, Walesu a Severním Irsku kladou důraz na výběr několika předmětů a jejich následné podrobné studium do hloubky.

 • 7. – 9. ročník (8. – 12. ročník v Severním Irsku) je zpravidla určen studentům ve věku 12-16 let.
 • Některé střední školy nabízejí tzv. sixth form, což je nepovinný 12. a 13. ročník.
 • Po ukončení 10. a 11. ročníku obdrží studenti certifikát General Certificate of Secondary Education (GCSE), který obsahuje ohodnocení studenta v pěti až deseti předmětech.

Středoškolský systém ve Skotsku

Školský systém ve Skotsku se zaměřuje na více předmětů, které student zkoumá do menší hloubky než v Anglii, Walesu a Severním Irsku.

 • 1. – 4. ročník určený většinou studentům ve věku od 12/13 do 15/16 let.
 • Certifkát Scottish Qualification Certificate je udělován po úspěšném ukončení standardních kurzů (Standard Grade), které student navštěvuje během 3. a 4. ročníku; zpravidla sedm až devět předmětů.
 • Studenti mohou navštěvovat i volitelnou nástavbu středoškolského studia v 5. a 6. ročníku – ta je určena studentům ve věku od 16/17 do 17/18 let.

Further education

Možnosti vzdělání pro studenty starší 16 let ve Velké Británii

Studium A-level (Anglie, Wales, Severní Irsko)
Studenti po dovršení 16 let si nejčastěji volí studium A-level (General Cetificate of Education in Advanced Level), které zpravidla znamená přípravu k univerzitnímu studiu. Ke zkoušce A-level si studenti obvykle vyberou tři nebo čtyři předměty, které plně souvisí i s jejich budoucím studiem na univerzitě.

 • 12. a 13. ročník, které bývají často označovány jako Sixth Form, jsou zpravidla určeny pro studenty od 16/17 do 17/18 let.
 • Studium A-level je k dispozici na středních školách, školách sixth form a nástavbových školách.

Studium Highers (Skotsko)

Skotská kvalifikace nazvaná Highers je obvykle určena studentům po 4. ročníku střední školy. Jde o univerzitní přípravu, která je nabízena v celé řadě oborů. Ačkoliv studenti mají možnost nastoupit na univerzitu po ukončení 5. ročníku, mnoho z nich využívá 6. ročník střední školy k prohloubení znalostí v oblasti budoucího studia.

 • 5. a 6. ročník střední školy je zpravidla určen studentům od 16/7 do 17/18 let.
 • Studium Highers je součástí střední školy.
 • Podmínkou pro absolvování studia je složení zkoušky Standard Grade.

Higher education

Vyšší vzdělávaní ve Velké Británii

Bakalářské studium (Anglie, Wales, Severní Irsko)
Vládní agentura University and College Admissions Service (UCAS) je odpovědná za koordinování přihlášek pro všechny univerzity. Studenti si mohou na své UCAS přihlášce vybrat pět různých univerzit. Široký výběr bakalářských programů umožňuje získání znalostí a dovedností pro širokou řadu zaměstnání, případně slouží jako základ dalšího studia.

 • Bakalářské studium nabízí většinou tříletý program na univerzitě či výšší odborné škole.
 • Univerzity berou ohled na předpokládané výsledky z A-levelu (či podobné zkoušky) a mají i další vlastní požadavky.
 • Studenti mají povinnost si vybrat určitý program na dané univerzitě.
 • Je možné získat bakalářské tituly Bachelor of Arts (BA) a Bachelor of Science (BSc).
 • Studium některých bakalářských programů trvá 4 roky, protože v sobě zahrnuje i rok praxe mezi dvěma ročníky – tzv, „sandwich year“.
 • Zahraniční studenti, kteří ukončí středoškolské vzdělání po 12. ročníku, často potřebují před nástupem do bakalářského programu rok studia navíc, proto se mohou zúčastnit ročního programu Foundation Certificate.

Bakalářské studium (Skotsko)

Univerzity ve Skotsku poskytují široký výběř bakalářských programů, které se zaměřují na více předmětů z nejrůznějších odvětví; specializaci pak studenti volí až ve třetím ročníku.

 • V případě bakalářského studia se jedná o čtyřletý program na univerzitě.
 • Univerzity berou v potaz jak výsledky z Highers, tak si kladou další požadavky.
 • Studenti mohou na jeden rok přerušit studium a studovat či pracovat v zahraničí – jedná se o tzv. „sandwich year“.
 • Skotské univerzity tradičně udělují magisterský titul Masters of Arts (MA) – jedná se o ekvivalent bakalářského titulu.
 • Titul Honors Degree je možné získat po roční výzkumné práci na unvierzitě.

Magisterské studium

Magisterské studium ve Velké Británii může být zaměřeno na práci ve výzkumu, studijní práci či kombinaci obou. Studijní program je zaměřen na přípravu k vykonávání určité profese nebo vede k získání doktorandského titulu. Je možné ho získat v široké řadě profesních polí.

 • Požaduje se úspěšné ukončení předchozího studia.
 • Zpravidla se jedná o dvanáctiměsíční program.
 • V rámci studia je možné získat tyto magisterské tituly: Master of Arts (MA), Master of Science (MSc) a Master of Business Adiministration (MBA).
 • Výzkumné magisterské tituly zahrnují Master of Research (MRes) a Master of Philosophy (MPhil).

Doktorandské studium

Začlenění do doktorandského studia předpokládá, že si student vybere originální téma k výzkumu.

 • Po studentech je většinou požadován bakalářský nebo magisterský titul.
 • Minimální délka programu: 3 roky na unvierzitě.
 • Studenti pracují na jednom výzkumu či dizertační práci.
 • Typy titulů: Doctor of Philosophy (Phd nebo Dphil).

Možnosti pro mezinárodní studenty

Studenti, kteří chtějí studovat ve Veké Británii, potřebují mimo jiné doložit svou znalost anglického jazyka. Univerzity ve Velké Británii upřednostňují výsledky ze zkoušky International English Language Testing System (IELTS). Pro bakalářské studium a nižší programy je zpravidla požadováný výsledek 6.0+ a pro postgraduální studium je to 6.5+.

Studenti si navíc musí být jisti, že jejich dosažené vzdělání a výsledky odpovídají požadavkům jednotlivých programů a univezit; UK NARIC poskytuje informace a poradenství týkající se požadované kvalifikace. 

Pro více informací navštivte webové stránky:

Pro více informací o vzdělávacím systému ve Skotsku, navštivte webové stránky:

 

 

Poslední aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018
Zdroj:  http://www.lochneska.cz/vzdelavani-v-anglii-uk , http://www.kaplaninternational.com/

Komentáře

Re:

Dobrý den,

ve Velké Británii ani v České republice není předškolní docházka povinná.

E.Jogheeová, NICM

Re: master´s degree

Dobrý den, pokud ve Velké Británii získáte titul MA, nebude Vám v ČR na nic převeden, můžete ho samozřejmě ve formě MA používat v Británii i v České republice.

Eva Jogheeová, NICM

RE: A level

Dobrý den,

uznávání kvalifikací a vzdělání ze zahraničí je plně v kompetenci Ministerstva školství. Pokud Vám diplom získaný v UK neuznalo jako ekvivalent české maturitní zkoušky pak se bohužel nedá nic dělat, jedině zkusit podat odvolání, pokud máte dojem, že je vaše žádost oprávněná.

Eva Jogheeová, NICM

Odpověď degree 2:1

Dobrý den.

Degre 2:1 (nebo také Upper division nebo upper second) by měl odpovídat naší známce výborně. (Ve Velké Británii je nad tím ještě First class honours - ale to také znamená naše za jedna).

Více najdete na této stránce: www.jobpilot.cz/content/service/jobjournal/international/brit.html

Případně se obraťte na Britskou radu (www.britishcouncil.cz ) kdy by vám měli umět poradit konkrétněji.

S pozdravem 

Julie Čákiová NICM NIDM MŠMT

Uniformy

Nošení uniforem není ve Velké Británii nijak upraveno zákonem - tedy není ze zákona povinné. Uniformu musíte mít, pokud pokud ji požaduje sama škola a její vnitřní řád. Většinou na soukromých školách stále převládá tato tradice, na státních školách se od ní ustupuje. Nebo se uniformy modernizují. A to jak na základních, tak středních školách.

Julie Čákiová ICM NIDM MŠMT

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2