Dávky pro osoby se zdravotním postižením

V následujícím článku naleznete stručný přehled dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Pro podrobnější informace se podívejte na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz do části Zdravotní postižení.

Dávky osobám se zdravotním postižením podle zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením:

 • příspěvek na mobilitu
 • příspěvek na zvláštní pomůcku

 

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:

 • která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015)
 • která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována
 • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče
 • Příspěvek na mobilitu může být z důvodů hodných zvláštního zřetele přiznán i osobě, které jsou poskytovány výše uvedené pobytové sociální služby. Poskytnutí příspěvku na mobilitu v tomto případě není nárokové, krajské pobočky Úřadu práce České republiky budou žádosti hodnotit individuálně, a to na základě skutečných cest osoby se zdravotním postižením. 

Výše dávky: 550 Kč měsíčně, vyplácí se zpětně

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:

 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí
 • těžké sluchové postižení
 • těžké zrakové postižení.

Tam, kde je pomůckou motorové vozidlo, má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci.

Okruh zdravotních postižení odůvodňujích přiznání příspěvku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Limity

 • Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč
 • Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč.


Kam se obrátit pro dávku

 • Dávky vyřizují krajské pobočky Úřadu práce České republiky (dále jen „krajské pobočky ÚP“)
 • Formuláře žádostí jsou k dispozici na krajských pobočkách ÚP nebo dostupné na stránkách Integrovaného portálu MPSV

 

Právní předpisy

 

Zdroj: www.mpsv.cz
Poslední aktualizace: Simona Fialová, srpen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1