Charakteristika dobrovolnictví

Několik základních informací na téma dobrovolnictví a dobrovolná činnost.

 

CO JE DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu.

Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství. Tato činnost obvykle významně přispívá k rozvoji schopností a zkušeností člověka - dobrovolníka. Dobrovolnickou zkušenost lze také uvádět jako praxi důležitou pro přijetí na VŠ humanitního typu. Relativně často také vede k získání placeného pracovního místa

Přijetí v organizacích může být různé. Ve většině z nich vás přivítají rádi a budou vám věnovat dostatek času, abyste se mohli na všem domluvit. Tam, kde je to potřeba, vás sami zaučí pro činnost, kterou budete vykonávat.

 

POJMY  A TERMINOLOGIE DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolník - vykonává bez nároku na odměnu dobrovolnickou činnost.

 

Vysílající organizace - je nestátní nezisková organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev nebo církevní právnická osoba) se sídlem na území České republiky, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravujepro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby za předpokladu, že je držitelem akreditace.

 

Přijímající organizace- je organizace, ve které dobrovolník svoji činnost vykonává.

 

Dobrovolnické organizace - zabývají se organizací dobrovolné činnosti. Fungují většinou jako informační a kontaktní základny pro ty, kteří se chtějí stát dobrovolníky a pro organizace dobrovolníky hledající. Některé z nich se specializují na práci s dobrovolníky v určité tématické oblasti (sociální, zdravotní, ekologické, kulturní), jiné pracují v určitém regionu nebo na národní či mezinárodní úrovni - dobrovolníky vysílají či přijímají v rámci dobrovolné služby.

 

Dobrovolné organizace - jsou takové, jejichž činnost je postavena převážně na dobrovolnících. Většinou se jedná o neziskové organizace, které často zohledňují menšinové a individuální potřeby obyvatel. Díky svému zaměření a charakteru bývají často iniciátory změn či nových trendů ve společnosti a nositeli morálních hodnot. Nejvýznamnější oblasti s největším zapojením dobrovolníků a také s největší odezvou ve společnosti jsou oblasti: ekologická, humanitární a lidských práv, sociální a zdravotní, kulturní, sportovní a vzdělávací.

 

OBLASTI DOBROVOLNICTVÍ A DOBROVOLNÉ ORGANIZACE

 Oblastí, ve kterých se v České republice můžete dlouhodobě či krátkodobě realizovat jako dobrovolník, je několik.

 

Sociální  a zdravotní oblast ve smyslu pomoci osobám se zdravotním postižením, seniorům, lidem drogově či jinak závislým anebo dětem z dětských domovů či jinak sociálně znevýhodněným apod. K nejznámějším organizacím využívajícím dobrovolníky ve své práci patří: Česká katolická charita, zařízení Diakonie, FOKUS, POV - Pražská organizace vozíčkářů, řada zařízení pro seniory jako například Sue Ryder Foundation, dále Naděje, Společnost DUHA, Život 90, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadace nová škola, Fond ohrožených dětí, o.s. Jahoda, o.s. Ratolest v Brně, APA VČAS (která pořádá sportovní aktivity pro zdravotně postižené občany).

 

Oblast humanitární pomoci - příkladem může být pomoc při záplavách nebo jiných živelných katastrofách, kde pomáhají organizace typu ADRA či Člověk v tísni - Společnost při České televizi nebo Česká katolická charita.

 

Pomoc při ochraně lidských práv uprchlíků, obětí trestných činů či jiných znevýhodněných skupin, případně jednotlivců, ale také „běžných" občanů. Jsou to např. Český helsinský výbor, HOST - Hnutí za občanskou svobodu a toleranci, síť občanských poraden, Amnesty International či Bílý kruh bezpečí. V těchto organizacích opět působí stovky dobrovolníků, z nichž řada jsou odborníci s vysokým profesionálním kreditem a specializací.

 

Ekologie a pomoc při ochraně přírody, kde se můžete realizovat třeba při obnově lesa stejně jako při péči o zachování čistoty krajiny a měst. Jsou to např. Hnutí DUHA, ARNIKA, Děti Země, Greenpeace, NESEHnutí, Pražské a Jihočeské matky, Český svaz ochránců přírody, Hnutí Brontosaurus, Agentura GAIA, STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život, Tereza. Mnoho sdružení se zabývá problematikou na regionální úrovni.

 

Kulturní oblast, např. pomoc při obnově a rekonstrukci hradu, zámku nebo kostela, pořádání festivalů. Např. Kampanila je občanské sdružení pro záchranu architektonických památek v severních Čechách, Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - hradu Zlenice, Nadační fond na opravu Kosteleckého kostela na Hané, Sdružení pro záchranu a využití historických objektů Castellum, Linhartova nadace Praha, Občanské sdružení Vaňkovka v Brně a Centrum CESTA v Táboře.

 

Oblast volného času, vzdělávání a sportu, ve které lze pomáhat v různých pohybově zaměřených oddílech a v níž najdete uplatnění jako vedoucí kroužků, dětského oddílu, při doučování anebo jako vedoucí na letních táborech. Na činnosti v těchto oblastech se podílejí dětské a mládežnické organizace jakými jsou např. Junák - svaz skautů a skautek ČR, Pionýr, YMCA a další.

 

 

NOVÉ SMĚRY V DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolníci z komerčních firem (Corporate Volunteering), který je velmi rozšířen a populární v západních zemích, se v ČR realizuje velmi obtížně. První kroky v této oblasti můžeme najít ve firmách činných v ČR, ale majících zahraničního vlastníka či partnera a tomu odpovídající filozofii firmy. Jedná se např. o jednorázové akce zaměstnanců, kteří jeden den v roce jdou pomáhat vybrané neziskové organizaci.

 

Virtuální dobrovolnictví je pojem známý a rozšířený především v rozvinutých zemích, ale s postupující oblibou a působností internetu jistě najde svoje místo i v našich zeměpisných šířkách. Jedná se o pomoc poskytovanou prostřednictvím internetu, zejména v oblasti poradenství, legislativy, účetnictví, překladatelství a samozřejmě služeb spojených s internetem. Dobrovolníci tak nemusí ani opustit židli, na které sedí, aby pomohli neziskovým organizacím, které by si jinak podobnou službu nemohly dovolit.

 

 
Zdroj: www.dobrovolnik.cz, Praktický rádce pro zájemce o dobrovolnickou službu - viz přílohy
Poslední aktualizace: N. Jogheeová, květen 2019

 

AttachmentVelikost
letacek_vnejsi_cz_new_1.pdf70.44 KB
letacek_vnitrni_cz_new.pdf38.05 KB

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
24
25
26
27
28
29
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5