Dyslexie a její příbuzní

Specifické vývojové poruchy učení (SVPU) jsou nejčastěji vrozené a jejich příčinu najdeme v drobném poškození centrální nervové soustavy dítěte. Často se zaměňují se zastaralým pojmem lehká mozková dysfunkce (či porucha). Místo LMD se používá jiná zkratka a to ADHD. Syndrom ADHD není nutně porucha učení, ale většinou jdou ruku v ruce. Tedy velká část dětí se syndromem ADHD, což je hyperaktivita s poruchou pozornosti, trpí i vývojovými poruchami učení.
 
Specifických vývojových poruch učení je několik typů. Jedno dítě může mít příznaky jedné či více poruch. Současné statistiky uvádějí, že těmito problémy trpí až 6,5% žáků. V posledních letech se objevuje vzestupný trend v počtu takto diagnostikovaných dětí. Důvody jsou stále nejasné. Příčinou mohou být například rostoucí nároky na výkony jedince, i rostoucí uznání problémů osob trpících některou z dysfunkcí. Dále podrobnější diagnostické postupy, či vzrůstající nabídka léčebných metod. Mezi názory se objevuje i kontroverzní hlas, že vzrůstající počet dětí s vývojovými poruchami učení je způsoben rodiči, kteří diagnózu zneužívají k omluvě svých ratolestí a uměle tak zvyšují statistická čísla. Tomu by měla předejít odborná diagnostika provedená psychologem. 
V současnosti jsou malí pacienti s těmito problémy zařazováni do speciálních tříd. Jejich handicap je nevyléčitelný, ale je přemožitelný. Pílí. Individuálním přístupem, věkem a velkou trpělivostí ze strany rodiny i školy.. Není tedy důvod, proč by žák ze speciální dyslektické či jiné třídy nakonec nemohl dostudovat střední a vysokou školu.
S výběrem školy, individuálního plánu a podobně, rodičům pomohou speciálně pedagogická centra.
 
Specifické vývojové poruchy učení:
 
Dyslexie
Nejznámější typem SVPU je právě dyslexie. Rozumí se tím porucha čtení. Pacienti zaměňují tvarově podobná písmena, písmena vypouští, často píší zrcadlově apod. Škola by měla dyslektikům vycházet vstříc například tím, že žákovy znalosti raději ověří ústně. Často se totiž stává, že dyslektik, protože pomalu čte, nebo nepřesně interpretuje napsané, písemné práce včas nedokončí.
 
Dysgrafie
Dysgrafie je vývojovou poruchou psaní. Někdy jde ruku v ruce s výše zmíněnou dyslexií. Tito žáci si špatně osvojují psaná písmena. Pokud mají dostatek času, mohou psát hezky, krasopisně. V normálním „provozu" bývá jejich písmo ale velmi neupravené nelze od nich čekat krasopis. Při delším psaní se unaví. Jim lze ulevit například nahráváním hodin na kazetu nebo kopírování poznámek kamaráda. Opět se doporučuje raději ústní zkoušení. Tím odpadne stres, že nestihne vše napsat a dítě se může plně soustředit na to, co skutečně ví.
Dysortografie
Je spojením obou předchozích poruch. Dítě špatně sluchem analyzuje slyšený text a to se projevuje v jeho písemném projevu. Především zaměňují hlásky, které znějí podobně.
Dyskalkulie
Tento problém je už méně často diagnostikovaný, ale přesto se objevuje. Problém s počítáním. Dítě nedokáže pochopit symbolickou povahu čísla, nedokáže si zapamatovat pořadí číslic, problém dělají přechody přes desítku. Takovýmto dětem velmi pomáhají názorné pomůcky.
 
Další vývojové poruchy učení:
Dyspinixie - porucha kreslení
Dysmúzie - porucha hudebních schopností
Dyspraxie - porucha provádět složitější úkony (my tomu říkáme nešikovnost)
 
S poruchami učení vám pomohou v pedagogicko-psychologických poradnách (jejich seznam najdete v oddíle Studium v ČR), ve speciálně pedagogických centrech (jejich seznam najdete ve výborném adresáři nadace Naše dítě, a to na stránkách http://www.nasedite.cz/webmagazine/addressbook.asp?idk=327 ), a nebo vám poradí Dys-centrum. Na jejich stránkách www.dyscentrum.org najdete i adresář jednotlivých center, takže můžete navštívit nejbližší centrum od vašeho bydliště.
(odkazy dostupné 17.3.2009)

Pro ICM NIDM MŠMT zpracovala Mgr. Julie Čákiová
Zdroj:Právo, 15.12.2006, Mladá fronta 3.11.2006 a 9.9.2006, www.rodina.cz/clanek532.htm, www.rodina.cz/clanek5462.htm
Datum: 25.1.2007
Poslední aktualizace: Tereza Komůrková, březen 2014

Komentáře

Re: Dys

Dobrý den, naprosto s Vámi souhlasím. Děti neumí předstírat!

Text byl převzat z periodik v článku dole zmíněných. Omlouváme se, pokud jsme Vás jeho obsahem jakkoli pohoršili. Myslím, že nikdo nechce tvrdit, že děti cokoli předstírají, nebo se dokonce vymlouvají! V článku to bylo myšleno tak, že někteří rodiče  - bez skutečné psychologické diagnózy  - své děti touto diagnózou označují. Například z neznalosti skutečné problematiky dyslexie a příbuzných poruch, ze strachu navštívit odborníka pokud má dítě nějaké výchovné problémy či poruchy učení. Důvodů může být mnoho. Názorů na důvod narůstajícího počtu děti s diagnózou specifická porucha učení je ještě více.

Pokusím se článek přeformulovat tak, aby vyzněl lépe.

Přeji příjemný den

Julie Menšík Čákiová

 

NICM NIDM MŠMT

dyspraxie

Děkujeme za upozornění.

Při přepisování z článku jsem se překoukla. Máte pravdu. Dyslexie je v článku zmiňovaná dřív, a mezi další poruchy nepatří! Jsme rádi, že máme vnímavé "čtenáře". A za každý tip, upozornění a radu jsme vděční.

Julie Čákiová ICM NIDM MŠMT

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
1
2
3