Evropská zpráva o drogách 2019: EU čelí rekordní dostupnosti kokainu, inovativní výrobě a zneužívání syntetických drog či virtuální realitě

Výsledky Evropské výroční zprávy o drogách, která se zabývá analýzou dostupnosti drog, trendy v jejich užívání, zdravotními problémy spojenými s užíváním drog a opatřeními k řešení, představil zástupce Agentury EU pro drogy (EMCDDA) Lucas Wiessing a vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík na Úřadu vlády ČR. Nejnovější data ukazují rekordní počty záchytů kokainu v Evropě, obavy kvůli inovativní výrobě syntetických drog a kvůli otravám spojeným s jejich užíváním, dále také rozšíření užívání metamfetaminu, vysoké užívání konopí mezi mladými Evropany či potenciál využití digitálních nástrojů, které účinně pomáhají při prevenci a léčbě drogové závislosti a při minimalizaci škod. Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová zdůraznila potřebu mapování oblasti zneužívání léčivých přípravků s obsahem psychoaktivních látek.

Nová Evropská výroční zpráva o drogách 2019 reflektuje aktuální trendy a vývoj ve 28 členských státech EU, Turecku a Norsku. „Výstupy evropských drogových zpráv pravidelně sledujemeEvropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost nám poskytuje objektivní a srovnatelné informace o drogové závislosti v Evropě a o důsledcích užívání drog napříč členskými státy. Evropské podklady využíváme i při tvorbě národních protidrogových politik a strategií,“ uvádí ke zprávě národní protidrogová koordinátorka Jarmila VEDRALOVÁ.

Situace v ČR: každý třetí má u nás zkušenost s nelegální drogou

V ČR má zkušenost s užitím nelegální drogy někdy v životě 1/3 populace ve věku 15–64 let. Nejčastěji užitou nelegální drogou byly konopné látky (28,6–36,9 %), následované extází (4,3–5,8 %), halucinogenními houbami (4,4–4,7 %), pervitinem (2,1–3,3 %), LSD (2,0–3,1 %) a kokainem (1,9–2,4 %). Míra zkušeností s ostatními drogami, včetně nových psychoaktivních látek (rostlinných nebo syntetických), těkavých látek a anabolických steroidů, je na poměrně nízké úrovni (pod 2 %). Zkušenost s užitím nelegálních drog mají častěji muži, nejčastěji pak muži ve věkové skupině 15–34 let.

V r. 2017 bylo v ČR odhadnuto 47,8 tisíc problémových uživatelů pervitinu a opioidů, z toho 34,7 tisíc uživatelů pervitinu a 13,1 tisíc uživatelů opioidů. Z nich bylo 3,9 tisíc uživatelů heroinu, 6,9 tisíc uživatelů buprenorfinu a 2,3 tisíc uživatelů jiných opioidů. Odhadovaný počet injekčních uživatelů drog dosáhl 43,7 tisíc.

„Nejvyšší počet problémových uživatelů drog je v Praze a Ústeckém kraji, tedy současně v oblastech s vysokým výskytem problémových uživatelů opioidů,“ říká Viktor MRAVČÍK, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Více informací naleznete v článku na stránkách Vlády ČR.

 

Zdroj: www.vlada.czwww.emcdda.europa.eu

Foto: www.pxhere.com

Vložila: B. Bieliková, červenec 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2