Extremistická hnutí - Seznam a popis extremistických hnutí v ČR

Seznam extremistických hnutí vyskytující se na území ČR a jejich popis.

 

AFA - Antifašistická akce

 

B&H DB Blood&Honour Division Bohemia

Hnutí Blood and Honour - Krev a čest vzniklo počátkem osmdesátých let ve Velké Británii a otevřeně se přihlásilo k myšlenkám národního socialismu a stalo se integrující silou v Evropě. Myšlenky tohoto hnutí začaly být v České republice prezentovány v časopise - zinu Rahowa. Myšlenkové rozdíly mezi B.H.S. a BaH jsou nepatrné a v současné době prakticky splývají. BaH se otevřeně hlásí k německému nacismu.

 

BHS - Bohemia Hammer Skins

Organizace Bohemia Hammer Skins oficiálně neexistuje. Odhaduje se, že má cca 500 - 800 členů ve věkovém průměru 20 - 25 let. Jde o jednu z mála nadnárodních organizací působící v různých částech světa. Jde o nejradikálnější hnutí skinheads založené na vůdcovském principu. Ideologické zaměření tohoto hnutí je jednoznačné - přihlášení se k historickému nacismu, xenofobii, militantismu, a to vše je spojeno vzýváním pohanských bohů keltské mytologie - boha Odina - „odinismus". Označují se za „rytíře bílé rasy" a svými postoji a názory se blíží až k náboženské sektě. Symbolem hnutí jsou zkřížená kladiva jakožto symbol dělnické třídy, ale také symbol síly, se kterou je potřebné postavit se proti stávajícímu systému. Bohemia Hammer Skins jsou přísně vojensky organizovaní.

 

ČHNJ České hnutí za národní jednotu

 

ČSAF Československá anarchistická federace

 

FAS - Federace anarchistických skupin

 

HNS - Hnutí národního sjednocení

 

KSČ - Komunistická strana Československa

 

KSĆ-SČSP Komunistická strana Československa - Československá strana práce

 

KSM Komunistický svaz mládeže

 

NO Národní odpor

 

NS Národní strana

 

NSJ Národní sjednocení

 

PA Pravá alternativa

 

RMS Republikáni Miroslava Sládka

 

Skinheads Against Racial Prejudice (S.H.A.R.P.)

Jedná se o hnutí skinheads proti rasovým předsudkům, k jehož typickým projevům patří vystoupení proti fašismu a rasovému nátlaku. Jejich aktivity jsou nestandardní, vybočují z běžného rámce a zatím neexistuje metodologie, podle které by se na tato hnutí mělo nahlížet a hodnotit je. V programu hnutí S.H.A.R.P., pokud se vůbec dá hovořit o programu, je boj proti rozmachu rasismu a fašismu v samotném hnutí skinheads. S.H.A.R.P. vyjadřují od samotného vzniku ostrý antagonistický protiklad ke všem rasově a fašisticky radikálním směrům hnutí skinheads. Hnutí S.H.A.R.P. se do Evropy rozšířilo pomocí populární hudební skupiny nefašistických skinheadů OPPRESSED, která velmi rychle ovlivnila další hudební skupiny v Evropě, zejména v Německu. Začátkem devadesátých let proniklo hnutí SHARP i k nám a významně začalo ovlivňovat názorovou platformu hnutí skins. Vytvořily se dva názorově a ideologicky silné proudy ve skins. Jeden, reprezentovaný zejména B.H.S, a apolitičtí skins, reprezentovaní jediným zástupcem S.H.A.R.P. Toto hnutí existuje v České republice asi od roku 1995, jeho členové nejsou jednotně vedeni a organizováni, mezi příznivci tohoto hnutí jsou dosti rozdílné názory na formy a rozsah angažovanosti. Podstatné je to, že základním postojem, základní „ideologií" hnutí S.H.A.R.P. je odmítání rasové nenávisti, rasové výlučnosti, odmítání fašizujících tendencí v hnutí skins jako takových. Z uvedených důvodů se S.H.A.R.P. stávají objektem útoků B.H.S a dalších radikálních frakcí skins. Je paradoxem, že právě příznivci hnutí S.H.A.R.P. jsou „ohrožováni" Romy, kteří je považují za své úhlavní nepřátele a berou je globálně jako skinheady. Mezi příznivci hnutí skins jako celku jsou S.H.A.R.P. považovaní za odpadlíky, levicovou špínu, zrádce rasy a jsou objektem fyzických útoků.

 

VF Vlastenecká fronta

 

White Arian Resistance (W.A.R)

W.A.R - Bílý árijský odpor je mezinárodní teroristická extremistická organizace, jejíž materiály jsou přebírány na stránky publikací Bohemia Hammer Skins. W.A.R otevřeně hovoří o rasové válce, která je neodvratná, čemuž odpovídá i samotná bojová příprava členů hnutí pro pouliční boj, shromažďování zbraní a výuka dokonalého ovládání. Ideologicky je velmi blízká B.H.S. Se zkratkou W.A.R je možné se setkat velmi často na různých nášivkách příznivců hnutí skinheads.

 

 

 

 

 

 
 
Poslední aktualizace: Barbora Bělíková, srpen 2017
Zdroj: www.mvcr.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31