Francouzský vzdělávací systém

Povinná školní docházka ve Francii je od 6 do 16 let. Do primárního cyklu vzdělávání se zahrnuje již předškolní vzdělávání v mateřských školách (3 – 6 let) a dále tzv. écoles élémentaires, které navštěvují žáci od 6 do 10 let (v české vzdělávací soustavě tomuto cyklu odpovídá 1. stupeň na základní škole).

Nižší sekundární vzdělávání se realizuje na tzv. collège (v české vzdělávací soustavě tomuto cyklu odpovídá 2. stupeň ZŠ). Tyto školy navštěvují žáci ve věku 10 – 15 let. Ve Francii systém víceletých gymnázií neexistuje.

Vyšší sekundární vzdělávání se realizuje na lyceích (fr. lycée). Tyto školy navštěvují studenti ve věku 15 – 18 let. Všeobecně i odborně vzdělávací obory jsou ukončeny francouzskou státní maturitní zkouškou.

Vedle středních škol ukončených maturitní zkouškou i ve Francii existují školy nabízející střední vzdělání s výučním listem.

Po ukončení střední školy mohou studenti pokračovat na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Typy středních škol ve Francii

Po ukončení studia na collège (15 let) mohou žáci pokračovat ve studiu na střední škole, tzv. lyceu. Podobně jako v České republice existují i ve Francii obory studia ukončené státní maturitní zkouškou. Rozdíl je ale ten, že studium trvá tři roky a studenti tedy maturují v 18 letech, o rok dříve než studenti na českých středních školách. Podle zvoleného oboru studia se rozlišují tři typy lyceí:

lycée général = gymnázium (úplné střední všeobecné vzdělání)
lycée technologique = střední odborná škola (úplné střední odborné vzdělání s maturitou)
lycée professionnel = střední odborné učiliště (úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou)

Vysoké školy

Vysokoškolskému vzdělávání slouží univerzity (s výjimkou pěti katolických jsou všechny veřejné) a vysoké školy (soukromé i veřejné). Některé z těchto škol jsou známé pod názvem „grandes écoles". Univerzity přijímají studenty s příslušným osvědčením (maturita) bez dalšího výběru, výjimkou jsou lékařské a farmaceutické obory. Přijetí na nejprestižnější vysoké školy (grandes écoles - CPGE) probíhá na základě konkurzu, pro který zájemci absolvují dvouletý přípravný seminář na dané škole.

Školné

Na francouzských univerzitách je školné placeno státem. Studenti zaplatí jen přijímací poplatek u zápisu.

Zápisné na universitách

  • Výše zápisného je stanovena každý rok společně ministerstvem školství a financí.

Zápisné na prestižních vysokých školách - Grandes Écoles

  • Veřejné školy pod vedením ministerstva vysokého školství a výzkumu: registrační poplatky se liší podle stupně vzdělání. Například registrační poplatky pro některé umělecké vysoké školy sahají do výše 850 € za rok a zahrnují školné, příspěvek na sociální zabezpečení a zdravotní vyšetření.
  • Zápisné na veřejných školách v gesci jiného Ministerstva: některé školy požadují příspěvek na pokrytí dodatečných nákladů. Např. u školy Ecole nationale des Ponts et Chaussées činí poplatky 1,358 € za rok (550 € registrační poplatky, 610 € školné a 198 € studentský příspěvek na sociální zabezpečení).


Zdroj: http://www.ifp.cz/ , https://www.euroskop.cz/

Aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
1
2
3