CERTIFIKACE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ

Systém certifikace Informačních center pro mládež byl zaveden s přijetím Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice, kterou schválila porada vedení MŠMT v dubnu 2008 (č. j. 6853/2008-51).

Cílem certifikace je zefektivnění systému poskytování informací pro mládež v ČR, zvýšení kvality služeb poskytovaných v jednotlivých informačních centrech pro mládež a podpora rozvoje kvality řízení těchto informačních center vedoucí k větší hospodárnosti a efektivitě vynaložených prostředků.

Celý proces se řídí Metodikou certifikace Informačních center pro mládež. Metodika umožňuje jednotný postup certifikace subjektů poskytujících, zpracovávajících či jinak zprostředkovávajících informace a informační služby zejména pro děti  a mládež.

O přidělení či odejmutí certifikace rozhoduje Koordinační rada poskytovatelů informací pro mládež (KRPIM). Tato rada má statut poradního orgánu MŠMT a její členy jmenuje a odvolává náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže. Jejím předsedou je ředitel odboru pro mládež. Udělení certifikátu schvaluje náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže.

Základem certifikace je transparentnost, objektivita, dobrovolnost, odbornost a aktuálnost poskytovaných informací.

Jak se stát certifikovaným ICM?

O certifikaci může zažádat jakékoliv ICM, které splňuje stanovené podmínky.

Žádosti se podávají výhradně v písemné podobě 1x ročně  - bližší informace k certifikaci

 - odbor pro mládež - Mgr. Michal Urban, michal.urban@msmt.cz

  

AttachmentVelikost
Metodika_certifikace_informacnich_center_pro_mladez_v_cr_platna_pro_rok_2019.pdf1.17 MB