CERTIFIKACE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ

Systém certifikace Informačních center pro mládež byl zaveden s přijetím Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice, kterou schválila porada vedení MŠMT v dubnu 2008 (č. j. 6853/2008-51).

Cílem certifikace je zefektivnění systému poskytování informací pro mládež v ČR, zvýšení kvality služeb poskytovaných v jednotlivých informačních centrech pro mládež a podpora rozvoje kvality řízení těchto informačních center vedoucí k větší hospodárnosti a efektivitě vynaložených prostředků.

Celý proces se řídí Metodikou certifikace Informačních center pro mládež. Metodika umožňuje jednotný postup certifikace subjektů poskytujících, zpracovávajících či jinak zprostředkovávajících informace a informační služby zejména pro děti  a mládež.

O přidělení či odejmutí certifikace rozhoduje Koordinační rada poskytovatelů informací pro mládež (KRPIM). Tato rada má statut poradního orgánu MŠMT a její členy jmenuje a odvolává náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže. Jejím předsedou je ředitel odboru pro mládež. Udělení certifikátu schvaluje náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže.

Základem certifikace je transparentnost, objektivita, dobrovolnost, odbornost a aktuálnost poskytovaných informací.

Prováděcím orgánem procesu certifikace je Národní informační centrum pro mládež, odborné pracoviště Národního ústavu pro vzdělávání.

 

Přehled certifikovaných ICM naleznete ZDE.


Jak se stát certifikovaným ICM?

O certifikaci může zažádat jakékoliv ICM, které splňuje stanovené podmínky.

Žádosti se podávají výhradně v písemné podobě 1x ročně v termínu do 31. 1. na adresu:

Národní informační centrum pro mládež

oddělení NÚV

Na Poříčí 12

110 00 Praha 1

 

Certifikace se uděluje na období následujících tří let.

 

V případě zájmu o certifikaci kontaktujte pracovnici NICM:

Bc. Natalii Jogheeovou, natalie.jogheeova@nuv.cz.


Metodiku certifikace Informačních center pro mládež se všemi potřebnými dokumenty naleznete v příloze.

 

AttachmentVelikost
Metodika_certifikace_informacnich_center_pro_mladez_v_cr_platna_pro_rok_2019.pdf1.17 MB
Příloha 1 - Žádost o udělení certifikace.doc38.5 KB
Příloha 2 - Strategický plán rozvoje činnosti ICM.doc63 KB
Příloha 3 - Závěrečná zpráva o činnosti ICM_text.doc40.5 KB
Příloha 4 - Závěrečná zpráva o činnosti ICM_statistiky.xls108 KB
Příloha 5 - Kodex auditora.pdf391.78 KB
Příloha 6 - Jednotné logo.jpg18.65 KB
Příloha 7 - Známka kvality.jpg408.93 KB