ICM Český Těšín

ICM Český Těšín

 

Informační centrum pro mládež v Českém Těšíně vzniklo díky Domu dětí a mládeže v Českém Těšíně a občanskému sdružení Petrklíč help v roce 2011.

Od roku 2013 se ICM nachází v prostorách budovy DDM Český Těšín a v bezprostředním sousedství je také sportovní areál.

ICM v Českém Těšíně se zabývá hlavně poskytováním informací mládeži.  DDM a Petrklíč help se zapojují do programu Evropské dobrovolné služby a proto návštěvnici ICM se můžou setkat s dobrovolníky z různých koutů Evropy.

 

Mezi pravidelné aktivity Informačního centra patří:

Mládežnická rada Český Těšín

Je seskupení mladých lidí ve věku 13-30 let, která funguje jako hlavní komunikační platforma s městem Český Těšín. V současné době sdružuje 20 členů z těšínských základních a středních škol. Umožňuje jim přímo se zapojovat do veřejného dění, ale i rozvíjet vlastní osobnost a dovednosti. 

Scházíme se každou první středu v měsíci v prostorách ICM od 12:00.

Přeshraniční dobrovolnické centrum

Představuje pravidelnou činnost, v rámci které se mladí lidé z polského a českého Těšína připravují na dobrovolnou práci pro místní komunitu. V rámci činnosti se seznamují s občanskými aktivitami, s aktivitami města a mezi sebou navzájem. Školí se, aby se kvalifikovali na požadovanou dobrovolnickou práci. Reflektují vykonanou dobrovolnickou práci. Hledají nové přístupy, které podporují jejich kreativnost a podnikavost. Stávají se partnery lokálních autorit. Mezi pravidelnou činnost zařazujeme pravidelná čtyřhodinová páteční setkání, která se konají v pohodové náladě, každý má nárok vyjádřit svůj názor.

Scházíme se pravidelně každý pátek na zámku v Cieszynie od 17:00 hodin

kontakt:

Frýdecká 690/32
737 01 Český Těšín

Mobil: 774 730 035

E-mail: icm@ddmtesin.cz

WEB: http://icmtesin.webnode.cz/

Facebook: ICMTesin

Vedoucí ICM: Nikola Hrivňáková 

Služby

 

- informace o:

  • možnostech studia doma i v zahraničí
  • možnostech práce doma i v zahraničí
  • evropské dobrovolné službě a mezinárodních výměnách mládeže
  • možnostech grantů EU pro neformální vzdělávání a aktivity neformálních skupin mládeže
  • volnočasových, kulturních a sportovních akcích v Českém Těšíně a Těšíně (Polsko)
  • spolcích, klubech, zájmových organizacích, církvích a podobných institucích v Českém Těšíně a okolí
  • poradenských institucích, řešení krizových situací
  • otázkách zdraví a životě s postižením
  • závislostech všeho druhu a dalších riskantních aktivitách
  • lidských právech, domácím násilí, šikaně, a podobných záležitostech

- zprostředkování evropské dobrovolné služby - dobrovolnické služby v neziskových organizacích v Evropě a okolních zemích
- možnost realizace nápadů s naší pomoc

- internet, wi-fi, kopírování, tisk, zálohování dat

- u nás zakoupíte ISIC a ITIC     

- možnost posezení v klidu při čaji, popřemýšlení, rozhovoru o čemkoli

kontakt:

Frýdecká 690/32
737 01 Český Těšín

Mobil: 774 730 035

E-mail: icm@ddmtesin.cz

WEB: http://icmtesin.webnode.cz/

Facebook: ICMTesin

Vedoucí ICM: Nikola Hrivňáková 

Pozvánky

Žádné pozvánky pro toto ICM nebyly nalezeny.

Dokumenty

kontakt:

Frýdecká 690/32
737 01 Český Těšín

Mobil: 774 730 035

E-mail: icm@ddmtesin.cz

WEB: http://icmtesin.webnode.cz/

Facebook: ICMTesin

Vedoucí ICM: Nikola Hrivňáková 

Fotogalerie

kontakt:

Frýdecká 690/32
737 01 Český Těšín

Mobil: 774 730 035

E-mail: icm@ddmtesin.cz

WEB: http://icmtesin.webnode.cz/

Facebook: ICMTesin

Vedoucí ICM: Nikola Hrivňáková 

O zřizovateli

 

Zřizovatelem je Petrklíč help, o.s.

Už více jak šest let pracuje s mladými lidmi (avšak i pracujícími, pedagogy, rodiči s dětmi) a otevírá jim cestu za poznáním sebe sama a svého místa v kolektivu, ve škole nebo v rodině.

S Petrklíčem můžete:

- absolvovat prožitkové programy, víkendovky nebo tábory s nejrůznější tématikou (přátelství, pomoc, komunikace, spolupráce, ekologie),

- cestovat s mongolskou jurtou a naučit se připravovat sypaný čaj,

- cvičit čínskou gymnastiku,

- doučovat se v matematice, češtině a angličtině,

- hrát hry, při kterých poznáte, co ve vás je,

- organizovat a účastnit se festivalů „Svátek čaje", „Vylezte ze sklepů a garáží",

- soutěžit se svými vrstevníky (soutěž časopisů, hudebníků),

- tvořit na nejrůznějších workshopech, kde stříháme, lepíme, barvíme ...,

- účastnit se mezinárodních výměn,

- vydávat časopis „Věšák" (pro základní školu), „Silesia news" (pro střední školu), Sztuck: kulturní revue (pro česko-polskou veřejnost).

kontakt:

Frýdecká 690/32
737 01 Český Těšín

Mobil: 774 730 035

E-mail: icm@ddmtesin.cz

WEB: http://icmtesin.webnode.cz/

Facebook: ICMTesin

Vedoucí ICM: Nikola Hrivňáková 

Otevírací doba

Po - Čt:  12:00 - 17:00

Pátek:    10:00 - 15:00

kontakt:

Frýdecká 690/32
737 01 Český Těšín

Mobil: 774 730 035

E-mail: icm@ddmtesin.cz

WEB: http://icmtesin.webnode.cz/

Facebook: ICMTesin

Vedoucí ICM: Nikola Hrivňáková 

Kontakt

Frýdecká 690/32
737 01 Český Těšín

Mobil: 774 730 035

E-mail: icm@ddmtesin.cz

WEB: http://icmtesin.webnode.cz/

Facebook: ICMTesin

Vedoucí ICM: Nikola Hrivňáková