ICM Havířov

ICM Havířov

Založení Informačního centra pro mládež v Havířově odstartovala veřejná akce pro mládež s vánočním programem studentů z AIESEC a se skupinou Gagarin dne 21.12. 2012.

 

Vznik ICM Havířov připravil ředitel o.s. ZIP (Zábava, Informace, Poradenství a pomoc) pro zahájení provozu v prostoru na ul. J. Vrchlického, který na základě žádosti pro tuto činnost poskytla HTS Havířov v 3/2013. Po letních prázdninách se zvažovalo využít nabídku jiných prostor ve vlastnictví města, ale vhodnější prostory se nepodařilo najít. Stávající místo s bezbariérovým přístupem se tak dále dolaďovalo k dalšímu pravidelnému provozu ICM. Na konci roku 2013 se činnost ICM Havířov přesunula pod spolupracující organizaci IMAGE 33.

 

Pracoviště ICM má za cíl poskytovat dětem, mládeži, studentům i veřejnosti informace a poradenství z různých oblastí vztahujících se k životu, potřebám a zájmům mladé generace. Všechny informace a poradenské služby jsou poskytovány zdarma, anonymně a diskrétně; doplňkové služby (kopírování, tisk aj.) dle aktuálního ceníku. V ICM je k dispozici odborný pracovník a dobrovolníci. Mladým umělcům může ICM pomoci uspořádat vlastní akci pro veřejnost (vernisáž, koncert, divadlo apod.), k dispozici je podium, dataprojektor a další vybavení.

 

ICM Havířov bude rozvíjet spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež (NICM) v Praze a se subjekty především v Havířově a okolí, které pracují s mladými lidmi.

ICM bude propagovat svoji informační činnost na vlastních akcích (vzdělávací a kulturní), akcích veřejných a na školách v Havířově (tématické besedy).


kontakt:

IMAGE 33

Selská 29

736 01 Havířov


Tel: 603 833 418

E-mail: icm-havirov@seznam.cz

Web: (ve výstavbě)


Kontaktní osoba:

Roman Želonka

Tel: 603 833 418

E-mail: romekZ@seznam.cz

 

Služby

ICM Havířov je místo nabízející mladým lidem i veřejnosti informační a poradenské služby.


▪ Základní služby:

Informace z růných oblastí  života mladé generace (Cestování, Volný čas, Práce, Mládež a EU, Občan a společnost, Sociálně patologické jevy a Vzdělávání). Informace poskytované zdarma mohou být předávány osobní, telefonickou i elektronickou formou (e-mail, online).   


▪ Další služby zdarma:

- informace o činnosti neziskových a zájmových organizací

- nabídka volnočasových, kulturních a sportovních akcí v Havířově a v okolí

- využití inzertní nástěnky (brigády, doučování, sběratelství aj.)

- informace o grantech pro mládež (finanční podpora nápadů)

- podpora v seberealizaci k uspořádání vlastní akce (vernisáž, koncert, divadlo apod.)

- pomoc se zprostředkováním dobrovolnictví (ve městě i v Evropě a okolních zemích přes evropskou dobrovolnou službu EDS)

- informace k řešení důležitých životních i krizových situací

- využití prostoru ICM (k posezení, k přečtení časopisů, k rozhovoru).  


▪ Doplňkové služby (dle aktuálního ceníku v ICM):

- kopírování, tisk aj.

- očerstvení (nealkonápoje a pochutiny).  


▪ Pomáháme organizovat a organizujeme:

- koncerty, kulturní a klubové akce, workshopy, besedy aj.

- spolupracujeme s jinými organizacemi.


kontakt:

IMAGE 33

Selská 29

736 01 Havířov


Tel: 603 833 418

E-mail: icm-havirov@seznam.cz

Web: (ve výstavbě)


Kontaktní osoba:

Roman Želonka

Tel: 603 833 418

E-mail: romekZ@seznam.cz

 

Pozvánky

Žádné pozvánky pro toto ICM nebyly nalezeny.

Dokumenty

kontakt:

IMAGE 33

Selská 29

736 01 Havířov


Tel: 603 833 418

E-mail: icm-havirov@seznam.cz

Web: (ve výstavbě)


Kontaktní osoba:

Roman Želonka

Tel: 603 833 418

E-mail: romekZ@seznam.cz

 

Fotogalerie

kontakt:

IMAGE 33

Selská 29

736 01 Havířov


Tel: 603 833 418

E-mail: icm-havirov@seznam.cz

Web: (ve výstavbě)


Kontaktní osoba:

Roman Želonka

Tel: 603 833 418

E-mail: romekZ@seznam.cz

 

O zřizovateli

Zřizovatelem a provozovatelem ICM Havířov je občanské sdružení IMAGE 33, které se orientuje na práci s mládeží. Sdružení sídlí na adrese Selská 29, 736 01 Havířov.

 

Sdružení má dlouholeté zkušenosti v organizaci festivalů, workshopů aj. ve spolupráci s jinými subjekty a s dobrovolníky po celé ČR. V roce 2013 předseda sdružení Roman Želonka navrhl pod sdružením realizovat další novou činnost, mezi kterou se zařadilo i převzetí provozování Informačního centra pro mládež v Havířově.  

Zřizovatel bude v provozování ICM Havířov spolupracovat s občanským sdružením ZIP a s dalšími subjekty v Havířově, s dalšími ICM v ČR a s Národním informačním centem pro mládež v Praze.  

kontakt:

IMAGE 33

Selská 29

736 01 Havířov


Tel: 603 833 418

E-mail: icm-havirov@seznam.cz

Web: (ve výstavbě)


Kontaktní osoba:

Roman Želonka

Tel: 603 833 418

E-mail: romekZ@seznam.cz

 

Otevírací doba

Pondělí: 11:00 – 16:00

Úterý:    11:00 – 16:00

Středa:   11:00 – 16:00

Čtvrtek: 11:00 – 16:00

Pátek:    11:00 – 16:00

změny a víkendový provoz (akce) ohlášené předem dle aktuálních provozních hodin na týden.

kontakt:

IMAGE 33

Selská 29

736 01 Havířov


Tel: 603 833 418

E-mail: icm-havirov@seznam.cz

Web: (ve výstavbě)


Kontaktní osoba:

Roman Želonka

Tel: 603 833 418

E-mail: romekZ@seznam.cz

 

Kontakt

IMAGE 33

Selská 29

736 01 Havířov


Tel: 603 833 418

E-mail: icm-havirov@seznam.cz

Web: (ve výstavbě)


Kontaktní osoba:

Roman Želonka

Tel: 603 833 418

E-mail: romekZ@seznam.cz