ICM Hradec Králové

ICM Hradec Králové

Informační centrum pro mládež Hradec Králové zahájilo svoji činnost 1.12.2000. Jeho zřizovatelem a provozovatelem je občanské sdružení YMCA Hradec Králové.

ICM Hradec Králové je členem AICM - Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice a obdrželo její Certifikát kvality poskytovaných služeb na léta 2007 - 2011. 

ICM Hradec Králové je od roku 2011 certifikováno ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

kontakt:

Šafaříkova 666/9

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 513 010


E-mail: icm@icmhradeckralove.cz, petra.lykov@hk.ymca.cz 

WEB: hradeckralove.icm.cz

 

Vedoucí ICM: Petra Stanislava Lyková 

Kontaktní osoba:

Jan Lyko

Služby

Informace podáváme ZDARMA.

Jsme regionálním partnerem EURODESKu, evropské informační sítě pro mládež.

Školám nabízíme zdarma přednášky SYTYKIA a HYHO. Obsah modulu SYTYKIA koresponduje s průřezovým tématem Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“ (konkrétně s tematickými okruhy ŽIJEME V EVROPĚ a VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ).

Z našeho Informačního centra pro mládež si můžete zdarma odnést magazín pro studenty Studenta či čtvrtletník Mozaika, věnovaný mobilitě mladých lidí a vzdělávání v Evropě. Přečíst si u nás můžete bulletin environmentálního vzdělávání Ekoton.

Nabízíme vstupenky na zkušební hodinu u BOOTCAMPS (tréninkové programy, fitness, kondiční trénink v Praze a dalších městech) zdarma.

K dispozici je 5 počítačů připojených na internet.
Kromě vyhledávání informací umožňujeme i vlastní práci na PC, např. pro přepisování textů.
Cena využívání PC a internetu 10 Kč za hodinu (5 Kč za každou započatou půlhodinu).

Uložení informací
- na USB flashdisk zdarma
- na CD za 30 Kč včetně média

Poskytneme rady a pomoc při připojení na Internet, naše průběžně aktualizované adresáře webových stránek.

Nabízíme pomoc při založení vlastní WWW stránky pro váš projekt.

Poradny
- Psychologická poradna
- Pro otázky sekt a nových duchovních směrů
- Poradna pedagogická a pro talentované děti a mládež
- Poradna pro motoristy

Černobílý tisk
- A4 – text 3 Kč za stranu
- A4 – s obrázky 7 Kč za stranu
- A4 – text 3 Kč za stranu
- A4 – s obrázky 14 Kč za stranu

Kopírování informací poskytnutých ICM
- do formátu A4 včetně 2 Kč za stranu
- A3 za 5 Kč za stranu

Scanování i diapozitivů a vyvolaných filmů
- A4 černobílé - 1 Kč za stranu
- A4 barevné - 10 Kč za stranu
- 4 políčka filmu za 20 Kč

Studovna a čítárna s knihovnou docházkového typu s volným přístupem k informacím

Možnosti inzerce
- vývěska inzerátů, oznámení, služeb a kontaktů

Vzdělávací akce
(přednášky, besedy, semináře)

Soutěže, kvízy

Prezentační akce

Dny otevřených dveří

Setkání mládeže

Výstavy, panelové výstavky

Projekce videokazet, nafilmovaných manželi Trávníčkovými. Jedná se o jedinečné záběry přírody a života zvířat z Královéhradeckého kraje.
Školní kolektivy prosíme předem ohlásit.

Uveřejňování aktuálních nebo zajímavých informací

Exkurze do ICM pro školy (prosíme předem ohlásit)

Odborné praxe pro studenty a stáže pro absolventy středních a vysokých škol.

kontakt:

Šafaříkova 666/9

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 513 010


E-mail: icm@icmhradeckralove.cz, petra.lykov@hk.ymca.cz 

WEB: hradeckralove.icm.cz

 

Vedoucí ICM: Petra Stanislava Lyková 

Kontaktní osoba:

Jan Lyko

Pozvánky

Žádné pozvánky pro toto ICM nebyly nalezeny.

Fotogalerie

kontakt:

Šafaříkova 666/9

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 513 010


E-mail: icm@icmhradeckralove.cz, petra.lykov@hk.ymca.cz 

WEB: hradeckralove.icm.cz

 

Vedoucí ICM: Petra Stanislava Lyková 

Kontaktní osoba:

Jan Lyko

O zřizovateli

Zřizovatelem a provozovatelem ICM Hradec Králové je občanské sdružení YMCA Hradec Králové.

kontakt:

Šafaříkova 666/9

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 513 010


E-mail: icm@icmhradeckralove.cz, petra.lykov@hk.ymca.cz 

WEB: hradeckralove.icm.cz

 

Vedoucí ICM: Petra Stanislava Lyková 

Kontaktní osoba:

Jan Lyko

Otevírací doba

Otevírací doba:

po - pá:  12:00 - 17:00

 

kontakt:

Šafaříkova 666/9

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 513 010


E-mail: icm@icmhradeckralove.cz, petra.lykov@hk.ymca.cz 

WEB: hradeckralove.icm.cz

 

Vedoucí ICM: Petra Stanislava Lyková 

Kontaktní osoba:

Jan Lyko

Kontakt

Šafaříkova 666/9

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 513 010


E-mail: icm@icmhradeckralove.cz, petra.lykov@hk.ymca.cz 

WEB: hradeckralove.icm.cz

 

Vedoucí ICM: Petra Stanislava Lyková 

Kontaktní osoba:

Jan Lyko