ICM Jindřichův Hradec

ICM Jindřichův Hradec


ICM - Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci anonymně a bezplatně poskytuje komplexní
a aktuální informace z různých oblastí života mladých lidí nejen z Jindřichova Hradce a okolí, ale také
na základě jejich požadavků a potřeb, způsobem přiměřeným jejich věku a možnostem. Informace
odpovídají zásadám Evropské charty informací pro mládež. I když jsou cílovou skupinou ICM Jindřichův
Hradec především mladí lidé od 15 do 26 let, ICM garantuje stejné možnosti přístupu k informacím všem
mladým bez rozdílu.

 

kontakt:

ICM Jindřichův Hradec z.s.

Náměstí Míru 7, Jindřichův Hradec 377 01

mail: info@icmjh.cz honza@icmjh.cz

web: www.icmjh.czwww.icmjh.eu

tel.: 725 832 686

 

Lidé v ICM Jindřichův Hradec:

Služby

Mezi hlavní oblasti informací, které ICM Jindřichův Hradec poskytuje, patří:

● Vzdělávání ČR a v zahraničí
● Práce v ČR a v zahraničí
● Cestování v ČR a v zahraničí
● Volný čas
● Sociálně patologické jevy
● Občan a společnost
● Mládež a EU
● Informace z regionu


Mezi ostatní zpoplatněné služby, které ICM Jindřichův Hradec rovněž poskytuje, patří:

  • kopírování
  • skenování
  • tisk
  • prodej přihlášek na SŠ, VOŠ, VŠ
  • poradenství v oblasti profesní diagnostiky

Jednou z priorit Informačního centra pro mládež Jindřichův Hradec je účast, příprava a realizace projektů v rámci evropského vzdělávacího programu „ERASMUS+“. Erasmus plus je vzdělávací program, který Evropská unie zřídila pro mladé lidi.

kontakt:

ICM Jindřichův Hradec z.s.

Náměstí Míru 7, Jindřichův Hradec 377 01

mail: info@icmjh.cz honza@icmjh.cz

web: www.icmjh.czwww.icmjh.eu

tel.: 725 832 686

 

Lidé v ICM Jindřichův Hradec:

Pozvánky

Žádné pozvánky pro toto ICM nebyly nalezeny.

Dokumenty

kontakt:

ICM Jindřichův Hradec z.s.

Náměstí Míru 7, Jindřichův Hradec 377 01

mail: info@icmjh.cz honza@icmjh.cz

web: www.icmjh.czwww.icmjh.eu

tel.: 725 832 686

 

Lidé v ICM Jindřichův Hradec:

Fotogalerie

kontakt:

ICM Jindřichův Hradec z.s.

Náměstí Míru 7, Jindřichův Hradec 377 01

mail: info@icmjh.cz honza@icmjh.cz

web: www.icmjh.czwww.icmjh.eu

tel.: 725 832 686

 

Lidé v ICM Jindřichův Hradec:

O zřizovateli

kontakt:

ICM Jindřichův Hradec z.s.

Náměstí Míru 7, Jindřichův Hradec 377 01

mail: info@icmjh.cz honza@icmjh.cz

web: www.icmjh.czwww.icmjh.eu

tel.: 725 832 686

 

Lidé v ICM Jindřichův Hradec:

Otevírací doba


pondělí: 10:00 - 14:00

úterý: 10:00 - 14:00

středa: 14:00 - 18:00

čtvrtek: 14:00 - 18:00

pátek: 10:00 - 14:00

kontakt:

ICM Jindřichův Hradec z.s.

Náměstí Míru 7, Jindřichův Hradec 377 01

mail: info@icmjh.cz honza@icmjh.cz

web: www.icmjh.czwww.icmjh.eu

tel.: 725 832 686

 

Lidé v ICM Jindřichův Hradec:

Kontakt

ICM Jindřichův Hradec z.s.

Náměstí Míru 7, Jindřichův Hradec 377 01

mail: info@icmjh.cz honza@icmjh.cz

web: www.icmjh.czwww.icmjh.eu

tel.: 725 832 686

 

Lidé v ICM Jindřichův Hradec: