ICM Pardubice (DDM ALFA)

ICM Pardubice (DDM ALFA)

 

ICM DDM Alfa (původně Delta) vzniklo v roce 2001 za přispění Krajského úřadu Pardubického kraje a agentury YOUTH.

ICM není samostatným subjektem, je součástí DDM DELTA Pardubice. Tedy i veškerá jeho činnost vychází z prostředků DDM, a to jak finančních, tak personálních.

ICM je pracoviště, které poskytuje dětem, mládeži, ale i dalším zájemcům z cílových skupin informace a služby s tím související z oblastí vztahujících se k životu mladé generace. Sbírané, zpracovávané a rozšiřované informace mapují témata a oblasti života, zejména mladé generace, především na základě jejich potřeb a zájmů.

Cílem činnosti ICM je umožnit mladým lidem přístup k nezávislým informacím na pracovištích tzv. „docházkového typu" , učit je pracovat s informacemi samostatně a tvořivě s využitím všech dostupných technologií.

 

 

kontakt:

Gorkého 2658

530 02 Pardubice

Tel: 466 301 013, 734 642 183

E-mail:  martin.santrucek@ddmalfa.cz

WEB: http://www.ddmalfa.cz/delta/icm 

 

Kontaktní osoba:

Martin Šantrůček, DiS.

Služby

 

Tištěné informace v šanonech jsou dle NKSK:

7 základních oblastí: Cestování, Volný čas, Práce, Mládež a EU, Občan a společnost, Sociálně patologické jevy - rizikové chování a vzdělávání. Dále je k dispozici tištěná verze Newsletteru z NICM

 

další služby:

internet,

scanování,

brigády, volná místa,

pořádání přednášek pro školy, 

služba Poradny prvního kontaktu

 

 

 

kontakt:

Gorkého 2658

530 02 Pardubice

Tel: 466 301 013, 734 642 183

E-mail:  martin.santrucek@ddmalfa.cz

WEB: http://www.ddmalfa.cz/delta/icm 

 

Kontaktní osoba:

Martin Šantrůček, DiS.

Pozvánky

Žádné pozvánky pro toto ICM nebyly nalezeny.

Dokumenty

kontakt:

Gorkého 2658

530 02 Pardubice

Tel: 466 301 013, 734 642 183

E-mail:  martin.santrucek@ddmalfa.cz

WEB: http://www.ddmalfa.cz/delta/icm 

 

Kontaktní osoba:

Martin Šantrůček, DiS.

Fotogalerie

kontakt:

Gorkého 2658

530 02 Pardubice

Tel: 466 301 013, 734 642 183

E-mail:  martin.santrucek@ddmalfa.cz

WEB: http://www.ddmalfa.cz/delta/icm 

 

Kontaktní osoba:

Martin Šantrůček, DiS.

O zřizovateli

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice – Polabiny, Družby 334.

 

Základní funkcí a posláním DDM ALFA je zajišťovat výchovné, vzdělávací, zájmové a tématické akce, osvětovou činnost, a sloužit pro potřeby mimoškolního a zájmového vzdělání. Smysluplně naplňovat volný čas dětí, žáků a studentů. Tato výchovně vzdělávací činnost se, mimo jiné, stává také vhodnou primární prevencí patologických projevů u dětí a mládeže.

 

Více informací www.ddmalfa.cz 

kontakt:

Gorkého 2658

530 02 Pardubice

Tel: 466 301 013, 734 642 183

E-mail:  martin.santrucek@ddmalfa.cz

WEB: http://www.ddmalfa.cz/delta/icm 

 

Kontaktní osoba:

Martin Šantrůček, DiS.

Otevírací doba

Po - Pá:  14:00 - 18:00

kontakt:

Gorkého 2658

530 02 Pardubice

Tel: 466 301 013, 734 642 183

E-mail:  martin.santrucek@ddmalfa.cz

WEB: http://www.ddmalfa.cz/delta/icm 

 

Kontaktní osoba:

Martin Šantrůček, DiS.

Kontakt

Gorkého 2658

530 02 Pardubice

Tel: 466 301 013, 734 642 183

E-mail:  martin.santrucek@ddmalfa.cz

WEB: http://www.ddmalfa.cz/delta/icm 

 

Kontaktní osoba:

Martin Šantrůček, DiS.