ICM Pelhřimov

ICM Pelhřimov

Informační centrum pro mládež Pelhřimov zahájilo svou činnost v lednu roku 2002 jako jednu z činností Občanského sdružení Hodina H.

Hlavní činnost:

 •  bezplatné poskytování informací
 •  poradenství při vyhledávání informací a práci s informacemi
 •  poskytování doplňkových služeb (kopírování, tisk, skenování, práce na  PC, internet)
 •  konzultace a poradenství nejen v oblastech informací pro mládeže
 •  regionální zastoupení Evropské informační sítě pro mládež Eurodesk  (práce s informacemi z celé Evropy, rozesílka informací, nabídek,  zodpovídání dotazů)
 •  regionální koordinátor programu Erasmus+ (konzultace, poradenství, informační  a vzdělávací aktivity o Programu Erasmus+)
 •  prodej slevových karet ISIC, Alive, ITIC
 •  regionálního mix informací (Remix)
 •  možnost zapojení se do Programu Právo pro každý den (posílení  právního vědomí)
 •  nabídky dobrovolnictví
 •  otevřený klub pro trávení volného času (stolní hry, knihy a odborná literatura)
 •  organizace výstav, prezentací, workshopů a besed pro školy,  organizace, instituce i veřejnost
 •  organizace aktivit a akcí pro děti, mládež i širokou veřejnost  (kulturní, sportovní, vzdělávací)

 

kontakt:

Hrnčířská 111,

Pelhřimov, 393 01

Tel: 602 864 837

E-mail: icm@hodinah.cz

WEB: www.hodinah.cz/icmpe

 

Kontaktní osoba:

Eva Havlíčková

Služby

 

o        internet pro veřejnost

o        práce na PC

o        regionální zastoupení Eurodesku - informační síť pro mládež

o        prodej slevových karet ITIC, ISIC, Alive

o        Ticketpro

o        pronájem dataprojektoru, prom.plátna, flipchartu, kamery, fotoaparátu, notebooku

o        kopírování, tisk, skenování

o        poradenství a konzultace

o        regionální konzultant Programu Mládež v akci

o        otevřený klub pro děti a mládež

o        volnočasové aktivity - poradenství, podpora

 

 

kontakt:

Hrnčířská 111,

Pelhřimov, 393 01

Tel: 602 864 837

E-mail: icm@hodinah.cz

WEB: www.hodinah.cz/icmpe

 

Kontaktní osoba:

Eva Havlíčková

Pozvánky

8. ročník taneční přehlídky Region tančí v Pelhřimově

Pozvání do ICM Pelhřimov
ICM Pelhřimov a Hodina H zve na další ročník taneční přehlídky REGION TANČÍ 2010. region tanci

Dokumenty

kontakt:

Hrnčířská 111,

Pelhřimov, 393 01

Tel: 602 864 837

E-mail: icm@hodinah.cz

WEB: www.hodinah.cz/icmpe

 

Kontaktní osoba:

Eva Havlíčková

Fotogalerie

kontakt:

Hrnčířská 111,

Pelhřimov, 393 01

Tel: 602 864 837

E-mail: icm@hodinah.cz

WEB: www.hodinah.cz/icmpe

 

Kontaktní osoba:

Eva Havlíčková

O zřizovateli

Zřizovatelem je o.s. HODINA H, které vzniklo na konci roku 2001.

Hlavní cíl

- neformální výchova a vzdělávání, plnohodnotné a aktivní využití volného času dětí a mládeže, poskytování informací pro mládež

- motivace a podpora mládežnických iniciativ

- rozvoj dovedností, znalostí a schopností dětí a mládeže

- rozvoj mezinárodní spolupráce

- participace dětí a mládeže a rozvoj občanské společnosti

 

 

kontakt:

Hrnčířská 111,

Pelhřimov, 393 01

Tel: 602 864 837

E-mail: icm@hodinah.cz

WEB: www.hodinah.cz/icmpe

 

Kontaktní osoba:

Eva Havlíčková

Otevírací doba

kontakt:

Hrnčířská 111,

Pelhřimov, 393 01

Tel: 602 864 837

E-mail: icm@hodinah.cz

WEB: www.hodinah.cz/icmpe

 

Kontaktní osoba:

Eva Havlíčková

Kontakt

Hrnčířská 111,

Pelhřimov, 393 01

Tel: 602 864 837

E-mail: icm@hodinah.cz

WEB: www.hodinah.cz/icmpe

 

Kontaktní osoba:

Eva Havlíčková