ICM DDM hl. m. Prahy

ICM DDM hl. m. Prahy

ICM je součástí Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy. V našem sídle na Karlínském náměstí poskytujeme všem zájemcům informace především v oblasti vzdělávání, pracovních příležitostí, způsobu trávení volného času nebo třeba cestování. Pořádáme vzdělávací kurzy, mezinárodní aktivity, zaměřujeme se na propagaci zájmových kroužků, prázdninových pobytů a akcí pro širokou veřejnost.

Je jedno, jestli jste děti školou povinné, studenti, dospělí či senioři. ICM se snaží poradit a pomáhat při řešení problémů všem.

Jak to děláme?

Poskytujeme bezplatné poradenství

Pořádáme vzdělávací kurzy

Zaštiťuje mezinárodní projekty a výměny mládeže

ICM při DDM hl. m. Prahy - prostor pro lidi, které zajímá, co se okolo nich děje

 

 

kontakt:

Karlínské nám. 7

186 00 Praha 8

Tel: 222 333 848

E-mail: icm@ddmpraha.cz

WEB: www.icmpraha.cz

 

Kontaktní osoba:

Kateřina Špronglová 

E-mail: spronglova@ddmpraha.cz 

Tel: 604 600 498


 

Služby

Vedle běžných informačních služeb funguje toto ICM i jako PR oddělení DDM Praha. Dále nabízí:

Pedagogická poradna Informačního střediska

Pedagogická poradna je dílčím pracovištěm DDM hl. m. Prahy zastřešeným Informačním střediskem. V jejím rámci jsou realizovány výukové programy pro třídní kolektivy ZŠ a SŠ. V současné době nabízí programy dvojího typu.

První program s názvem Volba střední školy a povolání je určen žákům základních škol, kteří stojí před rozhodováním, jakou školu a jaký obor si vybrat po ukončení 9. třídy, aby dobře nastartovali svoji profesní dráhu.

Druhý program - Možnosti studia po ukončení střední školy je určen středoškolákům, především žákům gymnázií, které čeká rozhodování, zda a na jakém typu školy pokračovat ve svém studiu.

Poradna dále poskytuje individuální poradenství pro žáky, studenty i dospělé, a to v otázkách volby povolání a profesní orientace, možnostech dalšího vzdělávání, hledání zaměstání, ale i způsobech smysluplného trávení volného času.

Poradna má dvě části:

1) Individuální poradenství pro žáky, studenty i dospělé
(bezplatné)

Nespokojení žáci základních a středních škol
Poradíme všem žákům a studentům, kteří mají výukové problémy, nejsou spokojeni se studijním oborem, se školou, se vztahy doma nebo s kamarády.

Žáci základních škol
Informujeme žáky 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují, jakou střední školu nebo jaký studijní obor studovat po základní škole o veškerých možnožnostech studia na středních školách. Doporučíme, zda vybrat všeobecné vzdělání na gymnáziu, odborné vzdělání na střední odborné škole nebo středním odborném učilišti. O těchto otázkách je důležité vážně přemýšlet od 8. ročníku.

Žáci závěrečných ročníků středních škol
Zkonzultujeme s žáky středních škol, kam se nasměrovat po maturitě, zda pro ně bude vhodnější vysoká nebo vyšší odborná škola nebo zda by bylo užitečné věnovat se studiu jazyků na jazykové škole.
Zajímat se o tyto otázky v posledním ročníku střední školy je pozdě. Příprava na přijímací zkoušky většiny oborů vysokých škol musí začít dříve.

Dospělí zájemci o doplnění vzdělání
Se všemi dospělými, kteří si potřebují doplnit vzdělání probereme, jaké možnosti vzdělávání při zaměstnání náš vzdělávací systém poskytuje. Vyhledáme, které školy nabízejí studium při zaměstnání, a které obory je možno na těchto školách studovat.

Nezaměstnaní a další zájemci o práci
Pomůžeme těm, kteří hledají zaměstnání zorientovat se na trhu práce, zvolit pracovní místo odpovídající jejich vzdělání a zaměření. Naučíme je, jak napsat životopis, jak sestavit motivační dopis, jak prezentovat sebe sama při výběrovém řízení.

Všichni, kteří chtějí prožít volný čas aktivně a příjemně
Informujeme všechny zájemce z řad dětí, teenagerů, jejich rodičů i prarodičů o stávajících možnostech jak, kde, kdy a za kolik se mohou pobavit, poučit, najít nové přátele. Vybereme pro ně vhodný zájmový kroužek, sportovní oddíl nebo vzdělávací kurz.

Otevřeno: pondělí - čtvrtek 9 - 19 hod.,
pátek 9 - 17 hod.

 

2) Výukové programy pro třídní kolektivy ZŠ a SŠ
(Poplatek 30,- Kč za žáka)

Volba střední školy a povolání - pro 8. a 9. třídy ZŠ.

Obsah:

Svět práce - obsah práce (pracovní činnosti, prostředky, prostředí, předměty práce), druhy povolání, trh práce, kvalifikační a zdravotní požadavky, subjekt žáka - předpoklady pro výkon profese (schopnosti, vlastnosti, zájmy, zdravotní stav).
Vzdělávací nabídka - typy škol (střední odborné školy, gymnázia, střední odborná učiliště, praktické školy), studijní a učební obory, způsob zakončení studia (maturita, výuční list, vysvědčení), délka studia. Informace o možnostech přípravy k přijímacím zkouškám.

Možnosti studia po ukončení střední školy - zejména pro žáky gymnázií.

Obsah:

Vzdělání jako nejdůležitější kvalifikační předpoklad výkonu profese, princip volby povolání, druhy povolání, trh práce a nezaměstnanost, vliv úrovně a oboru vzdělání na uplatnění na trhu práce. Předpoklady ke studiu a výkonu profese (zájmy, schopnosti, vlastnosti, fyzické dispozice, zdravotní omezení). Vzdělávací nabídka pro absolventy SŠ - obory na vysokých a vyšších odborných školách, pomaturitní jazykové studium. Typy a formy vysokoškolského studia, přijímací řízení, šance na přijetí, odvolací řízení. Zahraniční VŠ v ČR, studium na VŠ v zahraničí, školné. Informace o možnostech přípravy k přijímacím zkouškám.

kontakt:

Karlínské nám. 7

186 00 Praha 8

Tel: 222 333 848

E-mail: icm@ddmpraha.cz

WEB: www.icmpraha.cz

 

Kontaktní osoba:

Kateřina Špronglová 

E-mail: spronglova@ddmpraha.cz 

Tel: 604 600 498


 

Pozvánky

Žádné pozvánky pro toto ICM nebyly nalezeny.

Fotogalerie

kontakt:

Karlínské nám. 7

186 00 Praha 8

Tel: 222 333 848

E-mail: icm@ddmpraha.cz

WEB: www.icmpraha.cz

 

Kontaktní osoba:

Kateřina Špronglová 

E-mail: spronglova@ddmpraha.cz 

Tel: 604 600 498


 

O zřizovateli

Zřizovatelem je Dům dětí a mládeže hl. města Prahy.

 

 

Dům dětí a mládeže hl. města Prahy

o       byl založen v září 1950 a je jedním z nejstarším domů dětí v České republice

o       jeho zřizovatelem je hlavní město Praha

 

Jeho posláním je vytvářet podmínky pro trvalé uspokojování potřeb dětí, mládeže i dalších klientů při realizaci jejich aktivit ve volném čase. Veškeré jeho aktivity jsou zajišťovány profesionálními pedagogickými pracovníky a externími odborníky.

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy pořádá a svým klientům nabízí:

o       pravidelnou zájmovou činnost pro děti a mládež, ale i pro dospělé v cca 295 zájmových kroužcích a oddílech

o       velké množství akcí pro veřejnost - divadelní, pěvecká či taneční vystoupení a přehlídky, dny otevřených dveří atp.

o       oborové soutěže ať již vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo soutěže vlastní

o       výukové a vzdělávací programy a kurzy

o       odborně zaměřené exkurze a specializované výstavy zaměřené na širokou veřejnost

o       ve svých otevřených klubech zázemí pro činnost neorganizované mládeže

o       letní a zimní prázdninové tábory, odborně specializovaná soustředění (lyžařská, sportovní, turistická atd.), víkendové akce a příměstské tábory

o       celoročně provozovaná ubytovací zařízení - táborové základny: ve Střelských Hošticích, v Janských Lázních, ve Vřesníku, v Lomech u Jindřichova Hradce, ve Lhotce u Mělníka, v Podhradí u Ledče nad Sázavou, ve Višňové u Křivoklátu

 

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy tvoří tato specializovaná střediska:

 

Karlínské Spektrum    

Stanice přírodovědců

Jezdecké středisko Zmrzlík     

Stanice techniků

Klub Klamovka          

Stadion mládeže

Informační středisko pro mládež         

Správa ubytovacích zařízení

 

 

kontakt:

Karlínské nám. 7

186 00 Praha 8

Tel: 222 333 848

E-mail: icm@ddmpraha.cz

WEB: www.icmpraha.cz

 

Kontaktní osoba:

Kateřina Špronglová 

E-mail: spronglova@ddmpraha.cz 

Tel: 604 600 498


 

Otevírací doba

Po - Čt  12:00 - 17:00

Pá  10:00 - 15:00

kontakt:

Karlínské nám. 7

186 00 Praha 8

Tel: 222 333 848

E-mail: icm@ddmpraha.cz

WEB: www.icmpraha.cz

 

Kontaktní osoba:

Kateřina Špronglová 

E-mail: spronglova@ddmpraha.cz 

Tel: 604 600 498


 

Kontakt

Karlínské nám. 7

186 00 Praha 8

Tel: 222 333 848

E-mail: icm@ddmpraha.cz

WEB: www.icmpraha.cz

 

Kontaktní osoba:

Kateřina Špronglová 

E-mail: spronglova@ddmpraha.cz 

Tel: 604 600 498