ICM Praha SI

ICM Praha SI

ICM Praha SI je součástí Národního centra bezpečnějšího internetu, Saferinternet.cz. V našem sídle v Karlíně poskytujeme všem zájemcům informace především v oblasti vzdělávání, pracovních příležitostí, způsobů trávení volného času, cestování.

Specializujeme se na oblast bezpečného užívání internetu, informování o potenciálních rizikách, které hrozí v případě neopatrného užívání sociálních sítí a obecné zvýšení povědomí o zodpovědném používání online technologií. Pořádáme vzdělávací kurzy, besedy, konference, sdílíme informace s ostatními centry a snažíme se poskytovat příklady dobré praxe jak z oblasti požívání online technologií, tak i jiných činností mládeže.

O všech našich aktivitách informujeme především prostřednictvím internetových stránek www.saferinternet.cz a www.bezpecne-online.cz.

kontakt:

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Prvního pluku 347/12a

186 00 Praha 8

Tel.: 252 548 438, 734 709 025

E-mail: info@saferinternet.cz

WEB: www.saferinternet.cz/icm.html

 

Kontaktní osoba:

Jiří Palyza

Služby

INFORMAČNÍ ČINNOST ICM

  • vyhledávání a poskytování informací v oblastech vzdělávání, práce, cestování, využití volného času, sociálně-patologických jevů, životních situací občanů, mládeže a EU a regionálních informací
  • získávání informací o Evropské dobrovolné službě, mezinárodních výměnách mládeže a možností výjezdu do zahraničí
  • poskytování informací o možnostech získání grantů EU pro neformální vzdělávání a neformální skupiny mládeže
  • využívání sítě Eurodesk
  • získávání informací o akcích a dění v regionu
  • vyhledávání v databázi organizací v regionu
  • zajišťování poradenské služby v krizových situacích, poskytnutí kontaktů na poradenské organizace, pomoc v naléhavé situaci - domácí násilí, šikana, závislost, zdravotní postižení, atp.

Informace poskytujeme prostřednictvím internetových stránek ICM, osobně v ICM, telefonicky a také prostřednictvím elektronické pošty.
 
DALŠÍ SLUŽBY

  • možnost využití PC
  • přístup na internet
  • tisk/kopírování/skenování za poplatek

kontakt:

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Prvního pluku 347/12a

186 00 Praha 8

Tel.: 252 548 438, 734 709 025

E-mail: info@saferinternet.cz

WEB: www.saferinternet.cz/icm.html

 

Kontaktní osoba:

Jiří Palyza

Pozvánky

Žádné pozvánky pro toto ICM nebyly nalezeny.

Dokumenty

kontakt:

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Prvního pluku 347/12a

186 00 Praha 8

Tel.: 252 548 438, 734 709 025

E-mail: info@saferinternet.cz

WEB: www.saferinternet.cz/icm.html

 

Kontaktní osoba:

Jiří Palyza

Fotogalerie

kontakt:

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Prvního pluku 347/12a

186 00 Praha 8

Tel.: 252 548 438, 734 709 025

E-mail: info@saferinternet.cz

WEB: www.saferinternet.cz/icm.html

 

Kontaktní osoba:

Jiří Palyza

O zřizovateli

Zřizovatelem ICM je Národní centrum bezpečnějšího internetu - Saferinternet.cz
Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je nevládní nezisková organizace, jejíž hlavní náplní činnosti jsou osvětové, informační a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečného obsahu na internetu a prevence škodlivých projevů chování online.

V rámci svých aktivit NCBI provozuje dva internetové projekty www.saferinternet.cz a www.bezpecne-online.cz, které slouží především pro informování široké veřejnosti o problematice bezpečného internetu a souvisejících otázek. NCBI pořádá konference, na kterých se snaží nad tématem internetové bezpečnosti propojit odborníky z oblastí vzdělávání, stání správy, komerční sféry a médií a stanovit platformu pro pravidelnou výměnu informací, vztahujících se k problematice bezpečného internetu.

Ve spolupráci s partnery z regionů NCBI realizuje projekty v rámci evropského Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), jejichž cílem je především zvýšit odbornost pracovníků s mládeží a vybavit je dostatečnými metodickými materiály, které jsou nezbytné pro jejich činnost.

NCBI také nabízí vzdělávání prostřednictvím otevřených kurzů, které postihují základní okruhy problematiky bezpečného internetu a prevence škodlivých projevů chování online.

kontakt:

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Prvního pluku 347/12a

186 00 Praha 8

Tel.: 252 548 438, 734 709 025

E-mail: info@saferinternet.cz

WEB: www.saferinternet.cz/icm.html

 

Kontaktní osoba:

Jiří Palyza

Otevírací doba

Po - Pá:     12:00 - 17:00

kontakt:

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Prvního pluku 347/12a

186 00 Praha 8

Tel.: 252 548 438, 734 709 025

E-mail: info@saferinternet.cz

WEB: www.saferinternet.cz/icm.html

 

Kontaktní osoba:

Jiří Palyza

Kontakt

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Prvního pluku 347/12a

186 00 Praha 8

Tel.: 252 548 438, 734 709 025

E-mail: info@saferinternet.cz

WEB: www.saferinternet.cz/icm.html

 

Kontaktní osoba:

Jiří Palyza