Informační síť pro mládež v ČR

Informační síť pro mládež v ČR tvoří regionální ICM a NICM (od 1.1.2020 NICM, z.s.)

Pracovníci ICM pomáhají mladým lidem nalézt odpovědi na jejich otázky z oblasti vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další.

Informace jsou poskytovány zdarma, diskrétně a anonymně a podle zásad Evropské charty informací pro mládež. ICM jsou důležitými informačními body v obrovském moři informací.

Informační síť pro mládež v ČR je součástí evropské sítě informačních center pro mládež, kterou zastřešuje Evropská informační a poradenská kancelář (ERYICA).

Koordinátorem ISM v ČR je Koordinační rada poskytovatelů informací pro mládež spolu s Národním informačním centrem pro mládež.

Bližší informace: Mgr. Michal Urban, odbor pro mládež MŠMT - michal.urban@msmt.cz