ICM v ČR

Na této webové stránce najdete informace o síti Informačních center pro mládež v České republice, o nabízených službách jednotlivých ICM, o procesu certifikace, důležité koncepční materiály a aktuality z regionů.

 

ICM jsou místa, která působí při nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží nebo při domech dětí a mládeže. Jejich cílem je:

 

  • poskytovat spolehlivé, přesné a srozumitelné informace
  • umožnit přístup k různým zdrojům a kanálům informací
  • poskytnout co nejvíce informací k tématům, která se váží ke každodennímu životu mládeže (studium, práce, cestování, bydlení, finance, média, zdraví, volný čas, evropské příležitosti, vztahy a sexualita, ekologie, úřady, práva spotřebitele, podnikání, závislosti, aktivní občanství aj.)
  • zajistit, aby mladí lidé byli seznámeni se všemi právy a službami, které mají k dispozici
  • poskytovat mládeži podporu při hodnocení získaných informací a při určování jejich kvality
  • vést mladé lidi k přijímání vlastních rozhodnutí a k hledání těch nejlepších možností
  • nabízet různé komunikační kanály – osobní přístup i on-line komunikaci
  •  vést s mladými lidmi dialog s cílem podpořit je při hledání informací a získávání potřebných dovedností
  • přispívat k mediální a informační gramotnosti mladých lidí
  • být „Majákem v obrovském moři informací“

 

Základním a zcela zásadním dokumentem pro tisíce ICM v celé Evropě je nová Evropská charta informací pro mládež, která definuje principy práce s informacemi pro mládež a určuje nový směr v informování mládeže. Ovlivnila vznik mnoha  evropských i českých strategických materiálů. Jejím dodržováním podmiňuje MŠMT ČR získání Certifikátu kvality poskytovaných služeb v ICM. Autorem Charty je organizace European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA).

 

České znění Charty