Jazykové zkoušky pro studium ve Španělsku

Pro studium na vysoké škole, či odborných kurzech ve Španělsku musíte složit jazykovou zkoušku. U nás se dají tyto testy složit na Španělském institutu - Instituto Cervantes - praga.cervantes.es

Diplomy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka. Vydává je španělské Ministerstvo školství a jeho jménem je předává Instituto Cervantes. 
 

V současnosti existuje šest úrovní (v souladu s SERR):

Úroveň A1

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v jednoduchých situacích týkajících se bezprostředního okolí a běžných každodenních témat.

 

Úroveň A2

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět větám a často používaným výrazům, které se Vás bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání).

 

Úroveň B1 (dříve Inicial)

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.

 

Úroveň B2 (dříve Intermedio)

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v běžných situacích všedního života za okolností, které nevyžadují zvláštní jazykové znalosti.

 

Úroveň C1

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět široké škále rozsáhlých obtížnějších textů a rozpoznat v nich i implicitní významy. Dokážete se vyjadřovat plynule a spontánně, aniž by vám hledání odpovídajících výrazů působilo viditelné obtíže.

 

Úroveň C2   (dříve Superior)

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v situacích vyžadujících vysoký stupeň znalosti jazyka a kulturních zvyklostí.

 

0becné podmínky

Uchazeči, kteří mají zájem zúčastnit se zkoušek a získat Diplom španělštiny, musejí splňovat následující kritéria:

  1. Doložit, že v době, kdy se zapisují, nejsou občany státu, ve kterém je španělština úředním jazykem.
  2. Občané hispanofonních zemí, kteří pobývají ve státě, kde španělština není úředním jazykem, budou moci požádat o zápis, jestliže splní alespoň dvě z následujících podmínek:
  • Španělština není mateřským jazykem jednoho z rodičů.
  • Španělština není prvním jazykem, který se naučili.
  • Nepoužívají španělštinu v běžném hovoru.
  • Ve španělštině neprobíhala část ani celek výuky, kterou prošli na prvním nebo na druhém stupni školní docházky.

Uchazeči, na které se vztahuje druhý článek, budou muset písemně ztvrdit, že splňují alespoň dvě z uvedených podmínek.

I když neexistují omezení, která by stanovovala minimální a maximální věk nezbytný k podání přihlášky, je nutné brát v úvahu, že zkoušky jsou vytvořeny pro dospělou veřejnost.

 

 

Poslední aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018
Zdroj: praga.cervantes.es

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31