Jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o 2 stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona i pro základní registraci na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně.

Oba typy JRF najdete v příloze tohoto článku.

Případně lze využít elektronické podání JRF.

 

Registrace pomocí JRF

 

Pomocí JRF jsou možné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí.

1. Živnostenský úřad

 • Ohlášení živnosti
 • Žádost o koncesi
 • Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení o přerušení provozování živnosti
 • Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

2. Finanční úřad

Není možné podávat přihlášky k daňové registraci, oznamovat změny registračních údajů ani žádat o zrušení registrace prostřednictvím JRF. Přihlášku k daňové registraci, ohlášení změny registračních údajů a žádost o zrušení registrace je možné podat pouze na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí. Tyto daňové tiskopisy budou kromě finančních úřadů a jejich územních pracovišť k dispozici rovněž na CRM, kde je bude možné rovněž i podat.

Tiskopisy vydané Ministerstvem financí, týkající se daňové registrace a jejích změn jsou následující:

 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby
 • Přihláška k registraci pro právnické osoby
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Příloha k přihlášce k registraci — Odštěpné závody a provozovny
 • Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace

3. Česká správa sociálního zabezpečení

 • Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

4. Úřad práce

 • Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

5. Zdravotní pojišťovna

 • Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

 

Přílohy

 

Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační složky podniku.

 

Změnový list

 

Aby mohl podnikatel ohlásit změny vůči všem úřadům, kterých se JRF týká, byl nově vypracován dvoustránkový změnový list JRF, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči živnostenskému úřadu, ale i vůči příslušným úřadům.

 

Více informací k jednotnému registračnímu formuláři naleznete ZDE.

 


Zdroj: www.mpo.cz
Poslední aktualizace: N. Jogheeová, květen 2019
AttachmentVelikost
jrf_pro_fyzickou_osobu.pdf115.47 KB
jrf_pro_pravnickou_osobu.pdf110.39 KB

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2