Mediace jako způsob řešení sporů

shake handsMediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany - mediátora, který vede jednání sporných stran tak, aby mohly vytvořit vzájemně přijatelnou dohodu. Jedná se o neformální proces řešení konfliktu, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně.

Mediátor je v podstatě nezávislý manažer, který má na mysli prospěch obou stran - jde mu o hledání řešení, nikoli o vítězství ve sporu. Rozhodnutí mediátora nejsou pro žádnou ze stran závazná a mediace je tedy dobrovolný postup řešení sporu, který má spor ukončit kompromisem přijatelným pro obě strany.

Mediace je vhodná, když:

 • je složité se domluvit
 • nelze soukromě dojít k řešení
 • je nemožné spolu komunikovat

Dohodnou-li se strany, že chtějí spor řešit mediací, nabídne jim pracovník kontaktního místa seznam mediátorů , ze kterého si strany vyberou mediátora svého sporu. Nedohodnou-li se, určí mediátora pracovník kontaktního místa. Mediační řízení je ukončeno uzavřením dohody nebo odstoupením alespoň jedné ze stran od mediace. Strany mohou odstoupit v kterékoliv fázi procesu, aniž by bylo nutné sdělit důvod.

Případy vhodné k mediaci:

Rodinné kauzy

 • v průběhu manželství - nastavení pravidel
 • při rozpadu manželství - úprava majetku, bydlení, styk s dětmi
 • po rozpadu manželství - rozdělení majetku, bydlení, úprava styku s dětmi
 • mezigenerační vztahy, příbuzenské spory

Pracovní kauzy

 • konflikt mezi kolegy
 • mezi pracovníkem/cí a šéfem/ovou

Spory mezi lidmi obecně

 • konflikt mezi sousedy, kamarády, známými...


Průběh standardní mediace bývá obvykle následující:

 • dohoda stran o řešení stávajícího nebo budoucího sporu mediací, popřípadě návrh jedné ze stran na mediaci
 • výběr mediátora, často jde o výběr organizace, která odborníka poskytne
 • nastudování případu mediátorem a příprava samotného vyjednávání
 • obnovení komunikace mezi stranami, pokud byla přerušena
 • snaha nalézt porozumění ve vnímání problému z pohledu všech stran, hledání společných průsečíků zájmů
 • návrh konsenzu a snaha po jeho dosažení
 • vzájemná smírná dohoda stran


Výhody mediace:

 • ve srovnání s projednáním sporu u soudu rychlejší a méně finančně nákladná
 • umožňuje tvořivost a flexibilitu, není svázána striktními pravidly a postupy
 • snižuje napětí a ponechává účastníkům prostor pro případnou budoucí spolupráci
 • o způsobu řešení daného konfliktu rozhodují samotní účastníci sporu - výsledné řešení vychází z jejich potřeb a zájmů
 • záruka uchování důvěrných informací
 • výsledná dohoda musí být přijatelná pro obě strany, to znamená, že mediace přináší řešení,    která vyhovují oběma stranám sporu

 

Zdroje a další informace na:

Asociace mediátorů České republiky (www.amcr.cz)

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. (www.urmr.cz)

Probační a mediační služba (www.pmscr.cz)

Jihočeské centrum mediace a spolupráce o.s. (www.centrum-mediace.cz)

Zákon o mediaci (https://www.zakonyprolidi.cz)

 

 

Poslední aktualizace: Simona Fialová, srpen 2019

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2