Menšiny – legislativa

Legislativa EU a České republiky ve vztahu k menšinám

EU

Charta základních práv EU (Zdroj: www.euroskop.cz)

 

Jejím cílem je zahrnout práva občanů EU, tj. práva politická, ekonomická, sociální, osobní a občanská. Její článek 21 zakazuje mimo jiné diskriminaci z důvodu příslušnosti k národu, národnostní menšině, etnické či rasové skupině.

 

Směrnice o rovném zacházení bez ohledu na rasový nebo etnický původ (Zdroj: eur-lex.europa.eu)

 

Směrnice o zákazu diskriminace v zaměstnání (Zdroj: eur-lex.europa.eu)

 

Nařízení Evropské rady o zřízení „Agentury pro základní práva" a rozhodnutí Rady ohledně posílení pravomocí této Agentury (Zdroj: www.europarl.europa.eu)

 

Česká republika

ZÁKONY

 

Antidiskriminační zákon 

Zákon č. 273/2001 Sb., ze dne 10 července 2001 o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
(zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2000)

 

USNESENÍ VLÁDY ČR zahrnující úkoly týkající se řešení problémů romské populace

 

Usnesení ze dne 21. prosince 2009 č. 1572 o Koncepci romské integrace na období 2010–
2013

Usnesení ze dne 20. července 2009 č. 935 ke Zprávě o stavu romských
komunit v ČR za rok 2008 a Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace
romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření
přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2008

Usnesení ze dne 7. prosince 2005 č. 1573 k Realizačnímu plánu naplňování
Koncepce romské integrace v letech 2006 až 2009

Usnesení ze dne 11. května 2005 č. 564 k návrhu Koncepce včasné péče o děti
ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání

Usnesení ze dne 16. června 2004 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními k 31. prosinci 2003 a k návrhu třetí aktualizace Koncepce romské integrace

Usnesení ze dne 28. ledna 2004 č. 90,  k Závěrečným doporučením Výboru pro odstranění rasové diskriminace – kontrolního orgánu Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace 

Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění opatření přijatých těmito usneseními k 31. prosinci 2002

Usnesení vlády ČR ze dne 23. ledna 2002 č. 87 k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními ke dni 31. prosince 2001 a k návrhu Koncepce romské integrace Usnesení vlády ČR ze dne 7. listopadu 2001 č. 1145 k Návrhu opatření k zintenzivnění implementace Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti

Usnesení vlády ČR ze dne 14. června 2000 č. 599 ke Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti

Usnesení vlády ČR ze dne 14. dubna 1998 č. 255 ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality do roku 2000 za rok 1997

Usnesení vlády ČR ze dne 19. března 1998 č. 192 ke Zprávě o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin

Usnesení vlády ČR ze dne 29. října 1997 č. 686 ke Zprávě o situaci romské komunity v České republice a k současné situaci v romské komunitě

Usnesení vlády ČR ze dne 15. října 1997 č. 640 o Statutu Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity
Příloha k usnesení vlády ze dne 29. října 1997 č. 686 - Prohlášení vlády k současné situaci v romské komunitě

Usnesení vlády ČR ze dne 17. září 1997 č. 581 o zřízení Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity

Usnesení vlády ČR ze dne 2. července 1997 č. 398 o plánu práce vlády na 2. pololetí 1997 a o výhledu na 1. pololetí 1998

Usnesení vlády ČR ze dne 9. dubna 1997 č. 209 ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících z Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 a Strategii prevence kriminality do roku 2000

Unesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 1996 č. 577 k aktualizaci koncepce Ministerstva vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a doktríny Policie České republiky

Unesení vlády ČR dne 25. září 1996 č. 491 k systému sdružování a vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu na programy sociální prevence, prevence kriminality a prevence drogových závislostí

Unesení vlády ČR ze dne 21. února 1996 č. 137 ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996"

Usnesení vlády ČR ze dne 11. října 1995 č. 580 k rasově motivovanému násilí, ke kterému došlo dne 7. října 1995 v Břeclavi

Usnesení vlády ČR ze dne 10. května 1995 č. 279 k informaci o projevech extremistických postojů v České republice Usnesení vlády ze dne 11. ledna 1995 č. 24 o poskytnutí finančních prostředků na tisk příslušníků národnostních menšin v České republice na rok 1995

Usnesení vlády ČR ze dne 8. září 1993 č. 506 o opatřeních k řešení situace romských dětí a mladistvých

Usnesení vlády ČR ze dne 10. února 1993 č. 67 ke zprávě o poradě k romské problematice

Usnesení vlády ČR ze dne 20. ledna 1993 č. 31 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky

Usnesení vlády ČR ze dne 28. dubna 1993 č. 210 k situační zprávě o problematice romské komunity

Podrobnější informace k vládním usnesením najdete na www.romea.cz/dokumenty/romove-vlada-2012.pdf

 

Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity

 

 

 

 

Poslední aktualizace: Barbora Bělíková, listopad 2017
Zdroj: uvedené webové stránky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1