Nabídka stáže v sociálních službách

Domus Centrum pro rodinu DOMUS poskytuje studentům VOŠ a VŠ odbornou praxi se zaměřením na sociální práci, která může být průběžná nebo dlouhodobá. Stáže jsou určeny i odborným pracovníkům z oblasti sociálních služeb.

Hlavní účel poskytování praxí a stáží:

 • Možnost poskytnout vyšším odborným školám a vysokým školám praktickou přípravu studentů.
 • Seznámit studenty, stážisty se službami, které naše organizace poskytuje.
 • Podpořit šíření možnosti využití služeb.
 • Využít zlepšování služeb z hlediska zpětné vazby studentů, stážistů na realizaci služeb.

Formy poskytování odborné praxe/stáže:

Průběžná odborná praxe:

 • Obvykle bývá jeden den v týdnu po dobu jednoho semestru.

Dlouhodobá odborná praxe:

 • Obvykle bývá po dobu 2–6 týdnů.

Stáže:

 • Rozsah stáže závisí na domluvě stran, obvykle bývá 2–5 dní.
ODBORNÁ PRAXE

Základní podmínky 

 • Zájemce o odbornou praxi zasílá písemnou žádost o poskytnutí odborné praxe spolu s životopisem a motivačním dopisem, nejpozději alespoň 30 dní před zahájením odborné praxe.
 • Vyhrazujeme si právo na odmítnutí žádosti o odbornou praxi.
 • Po obdržení žádosti o odbornou praxi je se zájemcem veden osobní pohovor.
 • Smlouva je uzavírána se školou.
 • Odborná praxe je poskytována zdarma (je však třeba počítat s cestovními výdaji při případném absolvování odborné praxe na některé z našich poboček).
 • Před nástupem na odbornou praxi je třeba předat ze strany studenta cíle odborné praxe a její náplň.
 • Účastník odborné praxe podepisuje při nástupu na odbornou praxi BOZP a Prohlášení o mlčenlivosti.
 • V závěru odborné praxe je po účastníkovi vyžadována písemná reflexe a zpracování zprávy o průběhu odborné praxe.
 • Organizace poskytne účastníkovi odborné praxe potvrzení praxe a závěrečné hodnocení (je-li vyžadováno).

Pravidla 

 • Účastník odborné praxe má v průběhu absolvování odborné praxe k dispozici určenou osobu, na kterou se v průběhu může obracet, tato osoba připravuje pro účastníka program.
 • Účastník praxe se může ptát na vše, co souvisí s výkonem jeho praxe, vyjma informací podléhající ochraně osobních a citlivých údajů.
 • Účastník odborné praxe nezasahuje bez vědomí pracovníků do přímé práce s klienty.
 • Účastník může poskytovat pracovníkům zpětnou vazbu o skutečnostech z kontaktu s klienty, které považuje za důležité.
ODBORNÁ STÁŽ

Základní podmínky

 • Zájemce o odbornou stáž zasílá písemnou žádost o poskytnutí odborné stáže spolu s životopisem a motivačním dopisem, nejpozději alespoň 30 dní před zahájením odborné stáže.
 • Smlouva je uzavírána s vysílající organizací, případně s odborným pracovníkem.
 • Odborná stáž je poskytována zdarma (je však třeba počítat s cestovními výdaji při případném absolvování odborné praxe na některé z našich poboček).
 • Před nástupem na odbornou stáž je třeba předat ze strany stážisty cíle odborné stáže.
 • Účastník odborné stáže podepisuje při nástupu na odbornou praxi BOZP a Prohlášení o mlčenlivosti.
 • V závěru odborné stáže je po účastníkovi vyžadována slovní reflexe a zpracování zprávy o průběhu odborné stáže.
 • Organizace poskytne účastníkovi odborné stáže potvrzení praxe a závěrečné hodnocení (je-li vyžadováno).

Pravidla 

 • Účastník odborné stáže má v průběhu absolvování odborné stáže k dispozici určenou osobu, na kterou se v průběhu může obracet, tato osoba připravuje pro stážistu program.
 • Účastník stáže se může ptát na vše, co souvisí s výkonem jeho stáže, vyjma informací podléhající ochraně osobních a citlivých údajů.
 • Účastník odborné stáže nezasahuje bez vědomí pracovníků do přímé práce s klienty.
 • Účastník může poskytovat pracovníkům zpětnou vazbu o skutečnostech z kontaktu s klienty, které považuje za důležité.

Další důležité informace najdete na www.domus-cpr.cz.Vložila: M. Plisková, listopad 2018

Zdroj: www.domus-cpr.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2