Občan a společnost

Systém sociálního zabezpečení v ČR

 

Základní informace o způsobech a možnostech sociálního zabezpečení v ČR.

Co jsou a kde se vzala lidská práva?

amnesty internationalKrátký přehled historie problematiky ochrany lidských práv.

 

 

 

Podstata lidských práv – přijetí Deklarace

 

Počátkem roku 1947 mělo mezinárodní společenství stále ještě před očima hrůzy druhé světové války a hledalo způsoby, jak zabránit jejich opakování. Organizace spojených národů proto ustavila osmičlennou komisi lidských práv, která měla za úkol připravit předběžnou verzi budoucí deklarace zakotvující základní lidská práva a svobody. Do čela tohoto přípravného výboru byla zvolena Eleanor Roosevelt, vdova po bývalém prezidentovi Spojených států amerických. Všeobecná deklarace lidských práv a svobod byla 10. prosince 1948 přijata všemi 52 tehdejšími členy Spojených národů. Tento den se od té doby každoročně připomíná jako Mezinárodní den lidských práv. Odezva, s jakou se Deklarace setkala po celém světě, ukazuje na to, že se nejedná pouze o politickou dohodu. Jejím prostřednictvím se zřejmě podařilo uchopit minimálně některé hodnoty lidskosti sdílené bez ohledu na naši státní příslušnost, rasu či náboženské vyznání. Úspěch je to o to větší, že se prvně v historii lidských práv obdobný dokument týká všech bez rozdílu.

 

pokračování v článku

Organizace zabývající se lidskými právy

 

human rightsAdresář úřadů, institucí a nestátních neziskových organizací působících v různých oblastech lidských práv.

 

 

 

 

 

 

 

Základní dokumenty týkající se lidských práv

Seznam dokumentů vztahujících se k různým oblastem lidských práv.

Pro případ ohrožení – užitečné publikace a weby

fireV průběhu života můžeme být svědky událostí, které lze označit jako mimořádné. Přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují také obvykle velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

 

Přehled stálých úkrytů v Praze

first aidPřehled stálých úkrytů v Praze najdete v na oficiálních stránkách pro bezpěčnost hl. m. Prahy v odkazu

ZDE

Seznam stanic podzemní dráhy s Ochranným systémem metra

Přinášíme seznam stanic metra, které (včetně přilehlých mezistaničních úseků) lze v případě ohrožení využít k ukrytí.

Podání stížnosti na příslušníka Policie ČR

policeKdokoliv je dotčen postupem příslušníků nebo zaměstnanců policie, je oprávněn obracet se se stížností na nevhodné chování nebo nesprávný úřední postup, pokud zákon nestanoví jiný prostředek ochrany. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu. Odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt tímto není dotčena.

Práva spotřebitele - Adresář organizací

Přinášíme adresář organizací, které vám mohou pomoci s vašimi spotřebitelskými problémy.

Více v článku

Veřejný ochránce práv – ombudsman

need help?Ombudsman je ochránce a mluvčí práv občanů. Možnost obrátit se na něj má mít bez zbytečných formalit každý, kdo se cítí být poškozen činností nejrůznějších úřadů, a který se u příslušných orgánů dožaduje nápravy.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4