Aktuality

Vyhlášení mimořádného dotačního programu „Informace právě teď! – Informovaný občan“

ilustrační fotoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje mimořádný dotační program, který je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací aktivit zaměřených k otázkám práv, vyplývajících z občanství EU. Jejich účelem je podnítit diskusi mezi všemi úrovněmi státní správy, občanskou společností a podniky.

Projekt CENTRES odstartoval

logoNárodní ústav vzdělávání (NÚV) odstartoval pilotní aktivitu v rámci projektu CENTRES dne 13. 5. 2013. Projekt má za cíl založení evropského multi-sektorového fóra zaměřeného na podporu vzdělávání v oblasti kreativních průmyslů a v oblasti rozvíjení podnikatelských dovedností, pro šíření inovace a dobré praxe v této oblasti a také vytvoření modelů a metodologie pro školy a jiné organizace pro rozvíjení kreativity a podnikatelských dovedností u žáků a studentů.

MŠMT nasměřuje 1,75 miliardy korun z eurofondů na rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání

ilustrační fotoMinisterstvo školství ukončilo příjem žádostí do výzvy, díky níž budou moci střední školy získat dotaci na investice do přírodovědného a technického vzdělávání. Výzva byla vyhlášena v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Finanční podpora v celkové výši 1,75 miliardy korun bude směřovat na 272 mimopražských středních škol.

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v roce 2015

logoMŠMT zveřejňuje katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk. V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2015.

Vyšla publikace "Příklady dobré praxe v informačních službách pro mládež"

logo eryicaV rámci spolupráce členů organizace Eryica (European Youth Information and Counselling Agecy) vznikla publikace, která přináší čtenářům příklady dobré praxe z oblasti informací pro mládež. Její originální název je "Good Practice in Youth Information". Čtenářům je volně k dispozici v elektronické podobě na adrese: http://eryica.org/news/good-practice-booklet-youth-information-new-edition-out-now.

EU podpoří vědeckovýzkumné projekty pražských vysokých škol

ilustrační fotoMŠMT v nejbližších dnech obdrží oficiální dopis z Bruselu, ve kterém Evropská komise povoluje realizaci vědeckovýzkumných projektů financovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v rámci hlavního města Prahy. Objem uvolněných finančních prostředků na tyto projekty by mohl dosáhnout až 3 miliard korun.

Program MŠMT: Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe

ilustrační fotoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladus § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2013 rozvojový program ve vzdělávání: Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe.

Přihlašte se do jedinečného kurzu pro sociální pracovníky

ilustrační fotoNárodní centrum bezpečnějšího internetu zahajuje vzdělávací program „Sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a kyberkriminalitou. Program je určen pro sociální pracovníky a další pomáhající profesionály, kteří pracují s dětmi, mládeží a rodinami.

Učitelský summit 2013

ilustrační fotoJiž čtvrtý učitelský summit tentokrát zaměřený na progresivní metody ve výuce se bude konat v sobotu 20. dubna v prostorách mezinárodní školy International School of Prague v Praze Nebušicích pod vedením zkušených moderátorů a lektorů.

Kulaté stoly proti rasismu

ilustrační fotoKulaté stoly k záměru projektu "Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti" v oblasti školství se uskuteční ve Vladislavově ulici č. 14 v termínech 15. a 18. dubna 2013 vždy od 13.00 do 17.00.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1