Aktuality

Safer Internet Day 2009

Safer internet daz 2009

U příležitosti "Dne za bezpečnější internet" proběhne 10.února v 11.30 v Malém zrcadlovém sále MŠMT (Karmelitská 8, Praha 1) tisková konference za účasti náměstka ministra školství Dr. J. Kitzbergera a náměstkyně ministra vnitra Mgr. L. Ptáčkové-Melicharové.

 

Občanské sdružení Život 90

Občanské sdružení Život 90, sídlící na Praze 1, hledá dobrovolníky/ce nebo nabízí dlouhodobější stáž na krizové lince Senior telefon v rozsahu asi 24 hodin měsíčně (možno i více nebo méně dle individuální dohody).

Nabízí získání a potvrzení praxe i odborný růst v oblasti telefonické krizové intervence, velkou týmovou podporu, individuální přístup a péči o každého dobrovolníka.

o.s. Lata - Programy pro ohroženou mládež

Program je založen na vytvoření dvojice dobrovolník–klient. Dvojice se společně schází jednou týdně na cca 3 hodiny a to po dobu min. 6 měsíců. Společně věnují činnostem podle společné dohody (např. volnočasové aktivity, sport, kultura).
Klienty jsou mladí lidé (13–26 let) ze znevýhodněného prostředí, aktuálně řešící problémy s vrstevníky, rodinou, školou, trávením volného času, se zákonem, s uplatněním na trhu práce, se zázemím , s hledáním identity, se sebehodnocením.

Prezentace z konference

Na webových stránkách Adiktologie naleznete prezentace vybraných příspěvků z V. ročníku mezinárodní konference - Primární prevence rizikového chování „Kam kráčí(š) primární prevence“, která se konala ve dnech 10. až 11. listopadu 2008. Na konferenci bylo předneseno celkem 32 ústních příspěvků od 46 odborníků, kteří se problematikou primární prevence zabývají.

Studentská soutěž v oboru adiktologie

|
Opět byla vyhlášena studentská soutěž o nejlepší písemnou práci v oboru adiktologie pro akademický rok 2008/2009.
Soutěže se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol pregraduálního i postgraduálního studia bez ohledu na jejich studijní obor s prací teoretickou, výzkumnou resp. kasuistickou, na jakékoli téma z oboru adiktologie. Autorem práce musí být student, do soutěže nelze přihlašovat práce, v nichž je student spoluautorem "nestudentů" z řad vědeckých pracovníků. Věkový limit pro autory prací je 30 let.

Syndrom odcizeného rodiče

|

Projekt reaguje na dlouhodobou míru rozvodovosti v ČR, jejímž hlavním projevem je syndrom odcizeného rodiče (Parental Alienation Syndrome).
Cílem je zefektivnit řešení takových sporů za pomoci sítě odborníků (sociální pracovník/ce, mediátor/ka, psycholog/žka), a prostřednictvím osvěty, vzdělávání předcházet poškozování práv dětí i rodičů a posilovat vzájemné rodinné vazby.

Rozmarné vánoce - přispívejte a navštivte bazar

|

I letos občanské sdružená Rozmarýna pořádá dobročinný bazar, jehož výtěžek je určen na realizaci jejich projektů. I letos můžete v bazaru nejen nakupovat, ale i do něj věci darovat. Základním klíčem pro to, co do bazaru dát je - DARUJTE NÁM VĚCI, KTERÉ MÁTE RÁDI, ALE KTERÉ NEPOTŘEBUJETE.

Dětská psychopatologie

|

O.s. Prevcencentrum si Vás dovoluje pozvat na Otevřený mezioborový seminář na téma "Dětská psychopatologie", přednáší PhDr.Alena Paloušová. Seminář se bude konat 9.12. od 13.00 – 15.00.

Nový trestní zákoník

Návrh nového trestního zákoníku, který celkově modernizuje české trestní právo, byl schválen ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně 11.11.2008. Změny se dotýkají i paragrafů upravujících "drogové" trestné činy a mimo jiné snižuje věkovou hranici právní způsobilosti z 15 na 14 let, výrazně také zpřísňuje postih u nejzávažnějších násilných trestných činů.

Nejnovější informace o drogové problematice v Evropě

Výroční zpráva za rok 2008 agentury EU pro drogy byla zveřejněna 6. 11. 2008 dopoledne v Bruselu a zároveň on-line na stránkách EMCDDA - Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislosti. Paralelně byla tato výroční zpráva zveřejněna v Praze, kde ji komentoval a českými pohledy doplnil vedoucí českého Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30