Probíhá aktualizace webu, některé části mohou být dočasně nedostupné.

Aktuality

Prezentace z konference

Na webových stránkách Adiktologie naleznete prezentace vybraných příspěvků z V. ročníku mezinárodní konference - Primární prevence rizikového chování „Kam kráčí(š) primární prevence“, která se konala ve dnech 10. až 11. listopadu 2008. Na konferenci bylo předneseno celkem 32 ústních příspěvků od 46 odborníků, kteří se problematikou primární prevence zabývají.

Studentská soutěž v oboru adiktologie

|
Opět byla vyhlášena studentská soutěž o nejlepší písemnou práci v oboru adiktologie pro akademický rok 2008/2009.
Soutěže se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol pregraduálního i postgraduálního studia bez ohledu na jejich studijní obor s prací teoretickou, výzkumnou resp. kasuistickou, na jakékoli téma z oboru adiktologie. Autorem práce musí být student, do soutěže nelze přihlašovat práce, v nichž je student spoluautorem "nestudentů" z řad vědeckých pracovníků. Věkový limit pro autory prací je 30 let.

Syndrom odcizeného rodiče

|

Projekt reaguje na dlouhodobou míru rozvodovosti v ČR, jejímž hlavním projevem je syndrom odcizeného rodiče (Parental Alienation Syndrome).
Cílem je zefektivnit řešení takových sporů za pomoci sítě odborníků (sociální pracovník/ce, mediátor/ka, psycholog/žka), a prostřednictvím osvěty, vzdělávání předcházet poškozování práv dětí i rodičů a posilovat vzájemné rodinné vazby.

Rozmarné vánoce - přispívejte a navštivte bazar

|

I letos občanské sdružená Rozmarýna pořádá dobročinný bazar, jehož výtěžek je určen na realizaci jejich projektů. I letos můžete v bazaru nejen nakupovat, ale i do něj věci darovat. Základním klíčem pro to, co do bazaru dát je - DARUJTE NÁM VĚCI, KTERÉ MÁTE RÁDI, ALE KTERÉ NEPOTŘEBUJETE.

Dětská psychopatologie

|

O.s. Prevcencentrum si Vás dovoluje pozvat na Otevřený mezioborový seminář na téma "Dětská psychopatologie", přednáší PhDr.Alena Paloušová. Seminář se bude konat 9.12. od 13.00 – 15.00.

Nový trestní zákoník

Návrh nového trestního zákoníku, který celkově modernizuje české trestní právo, byl schválen ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně 11.11.2008. Změny se dotýkají i paragrafů upravujících "drogové" trestné činy a mimo jiné snižuje věkovou hranici právní způsobilosti z 15 na 14 let, výrazně také zpřísňuje postih u nejzávažnějších násilných trestných činů.

Nejnovější informace o drogové problematice v Evropě

Výroční zpráva za rok 2008 agentury EU pro drogy byla zveřejněna 6. 11. 2008 dopoledne v Bruselu a zároveň on-line na stránkách EMCDDA - Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislosti. Paralelně byla tato výroční zpráva zveřejněna v Praze, kde ji komentoval a českými pohledy doplnil vedoucí českého Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost.

Mezinárodní den nenásilí

|

2. říjen byl vyhlášen OSN mezinárodním dnem nenásilí v květnu 2007. Rovněž byly státy i jednotlivci vyzváni, aby tento den využili k informování veřejnosti o aktivním nenásilí. Důvodem pro tyto kroky je to, že lidé o aktivním nenásilí ví málo, i když má v této době velkou důležitost. Minulý rok se k této příležitosti konaly různé akce ve 250 městech na všech kontinentech.

 

Riziková mládež z pohledu kurátora

|

O.s. Prevcencentrum si Vás dovoluje pozvat na Otevřený mezioborový seminář na téma "Riziková mládež z pohledu kurátora"

Seminář věnovaný rizikové mládeži z pohledu kurátora bude zaměřen na systém péče a metod práce v oblasti delikvence mládeže. Tématem bude rovněž trestná činnost páchaná na dětech, sociálně právní ochrana dětí a zákonná úprava v dané oblasti. Cílem semináře je nastínit možnosti spolupráce institucí (státních, nestátních a neziskových organizací), představit koncept systému včasné intervence a případně poskytnout i modelové kasuistiky.

Hurá do školy!

Pro projekt Hurá do školy!, který se zabývá přípravou dětí z dětských domovů k přijímacím zkouškám na střední školy, hledá 2 lektory českého jazyka a 3 lektory matematiky.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
1
2
3
4
5
6