Odklad povinné školní docházky

Rozhodli jste se vašeho potomka zapsat do školy až o rok později, přesto, že dosáhne věku prvňáka? Důvody pro odklad můžou být různé, ale u některých dětí je odklad zbytečný.

Povinná školní docházka se odvíjí od § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (tzv. „školský zákon“). Každý rodič je povinen přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zahajuje ji ve školním roce, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Znamená to tedy, že i když se rodiče rozhodnou pro odklad, je jejich povinností dítě ke školní docházce přihlásit v daném termínu.

Odklad povinné školní docházky je vymezen školským zákonem, § 37 takto: „Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte (…), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“

Nejčastějšími důvody pro odklad povinné školní docházky bývají problémy s řečí, pozorností a soustředěním nebo v grafomotorice dítěte. Mezi časté důvody také bývají uváděny častá nemocnost a nižší odolnost organismu dítěte, případně jeho menší fyzická vyspělost. Na straně zákonných zástupců jsou nejčastěji uváděny jako důvody postavení věkově mladšího dítěte ve třídě, náročnost školy anebo snaha rodičů prodloužit svému dítěti dětství.

 

Aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018

Zdroj: rvp.cz a www.msmt.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2