Okamžité zrušení pracovního poměru

Ukončit pracovní poměr tímto způsobem je možné pouze z vyjímečných důvodů, které jsou přesně vymezeny v Zákoníku práce. Nastává okamžikem doručení druhé straně.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

  • Ze zdravotních důvodů – nemůže konat dosavadní práci bez ohrožení zdraví a zaměstnavatel ho do 15 dnů nepřevedl na jinou práci
  • Nedostal mzdu do 15 dnů po dni splatnosti – neztrácí tím nárok na mzdu a má nárok na sankci ve výši dvojnásobku průměrného výdělku

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

  • Zaměstnanec je pravomocně nepodmíněně odsouzen za úmyslný trestný čin na více než 1 rok
  • Zaměstnanec porušil kázeň zvlášť hrubým způsobem – k okamžitému zrušení pracovního poměru musí dojít nejdéle do 1 měsíce poté, co se zaměstnavatel o porušení kázně dozvěděl a maximálně do 1 roku poté, co k porušení došlo.
Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance
  • Pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého zaměstnance mladšího 16 let. 
  • K platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru nezletilého zaměstnance se vyžaduje přivolení soudu.
  • Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení pracovního poměru a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci.

 

Proti okamžitému zrušení pracovního poměru je možné se do 2 měsíců odvolat.

Pokud je výpověď formálně neplatná a uplynuly již 2 měsíce, má se za to, že je tzv. relativně neplatná.

Legislativa

Zákoník práce § 55 - 56a

 

Zdroj: Zákoník práce
Poslední aktualizace: N. Jogheeová, červen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
1
2
3