Podnikání při studiu

Student, který se rozhodl podnikat, musí v první řadě požádat živnostenský úřad o vydání živnostenského oprávnění. To lze provést i elektronickou cestou. Živnostenský úřad je pak jediná instituce, kterou navštíví, protože živnostenský úřad sám informuje zdravotní pojišťovnu, okresní správu sociálního zabezpečení i finanční úřad.

 

Sociální pojištění

 

U podnikajícího studenta do 26 let je považováno podnikání za vedlejší výdělečnou činnost (jeho hlavní činností je studium). Tuto problematiku upravuje § 9, odst. 6, písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Nemusí v prvním roce podnikání platit měsíční zálohy a v případě, že jeho příjmy po odpočtu výdajů nepřekročí za daný kalendářní rok, ve kterém podnikal, rozhodnou částku, tak nemusí na sociálním pojištění státu odvést vůbec nic.

Pokud rozhodnou částku přesáhne, začne se na něho vztahovat povinnost odvádět měsíční zálohy a každý rok po podání Přehledu mu bude podle dosaženého zisku z předchozího roku buď vrácen přeplatek na pojistném, anebo zbývající částku doplatí.

 

Zdravotní pojištění

 

Za studenta do 26 let (při doktorandském studiu do 28 let) platí zdravotní pojištění stát, a proto za první rok samostatné výdělečné činnosti nemusí toto pojištění odvádět. V dalších letech pak podnikající student hradí zálohy vypočtené podle skutečně dosaženého příjmu, které uvede v Přehledu o příjmech a výdajích.

 

Slevy na dani

 

Od daně z příjmu si student může odečíst kromě slevy na poplatníka pro poslední zdaňovací období ve výši 24 840 korun ještě slevu na studenta, která činí 4 020 korun

 

O daňové zvýhodnění rodiče nepřijdou

 

Zákon o daních z příjmů umožňuje rodičům, za splnění podmínek uvedených v § 35c, odst. 6, uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Student i když podniká nebo si přivydělává jako zaměstnanec je dle tohoto zákona stále veden jako nezaopatřené dítě a rodiče si mohou uplatnit daňové zvýhodnění. Zákon nestanovuje žádné limity pro příjmy dítěte, na které rodiče chtějí uplatnit daňové zvýhodnění.

 

Statut studenta musí být dokládán každý rok až do dovršení 26 let.

 

 

Zdroj: www.podnikatel.cz, www.ipodnikatel.cz
Poslední aktualizace: N. Jogheeová, květen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2