Pracovní poměr na dobu určitou

  • pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání
  • Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

  • výjimku z pravidla maximální délky pracovního poměru tvoří případy, kdy to stanoví zvláštní právní předpis, např.:
  1. zvláštní právní předpis stanoví pracovní poměr na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv (např. u pracujících důchodců)
  2. z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnace na dobu jeho překážek v práci (třeba mateřská nebo rodičovská dovolená, dlouhodobá nemoc)
  3. vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce zaměstnance (dle zákona mohou být blíže vymezeny jen v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a příslušnou odborovou organizací nebo ve vnitřním předpise zaměstnavatele, u něhož odborová organizace nefunguje)
  • dojde-li k porušení zákonem stanovených podmínek pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, může zaměstnanec písemně oznámit zaměstnavateli před skončením sjednané doby, že na zaměstnávání nadále trvá – v tom případě platí, že je pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou
  • pokud by se zaměstnavatel či zaměstnanec domáhal soudního určení, zda byly splněny podmínky pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou, musí tak učinit nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit
  • uplynutím omezené doby pracovního poměru na dobu určitou pracovní poměr zaniká a zaměstnanec nemá nárok na odstupné
  • pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele ve výkonu práce, jedná se již o pracovní poměr na dobu neurčitou


§ 39 Pracovní poměr na dobu určitou

Zdroj: Zákoník práce
Poslední aktualizace: N. Jogheeová, červen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
1
2
3