Překlenovací příspěvek pro OSVČ

Překlenovací příspěvek podporuje uchazeče o zaměstnání v začátcích jejich podnikání. Úřad práce jej může na základě dohody poskytnout osobě samostatně výdělečně činné (OSVČ), která přestala být uchazečem o zaměstnání a které úřad práce poskytl příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. Společensky účelným pracovním místem je pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Na společensky účelné pracovní místo může úřad práce poskytnout příspěvek, jehož výše je odvislá od průměrné míry nezaměstnanosti v daném okrese, ve kterém je pracovní místo vytvořeno.

Překlenovací příspěvek se poskytuje na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je poskytnut. O příspěvek na úhradu provozních nákladů lze požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody o zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti a poskytnutí příspěvku. Příspěvek lze poskytnout nejdéle na dobu pěti měsíců.

Výše příspěvku může činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, nebo šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Částka se odvíjí od průměrné míry nezaměstnanosti v České republice.

 

Žádost o příspěvek musí obsahovat:

  • identifikační údaje fyzické osoby
  • místo a předmět podnikání
  • druh přípěvku
  • předpokládané náklady
  • údaje doložit podklady
  • potvrzení o tom, že žadatel nemá žádné dluhy (pojistné, daně atd.)

 

Na základě této žádosti uzavírá úřad práce s uchazečem písemnou dohodu.

Překlenovací příspěvek se poskytuje jednorázově za celé dohodnuté období a je splatný do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto příspěvku. Poskytuje se na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je příspěvek poskytnut.

 

Náklady, na které lze příspěvek poskytnout:

  • nájemné a služby s ním spojené
  • náklady na dopravu materiálu
  • náklady na opravu a údržbu objektu

 

Závěrem je třeba upozornit, že na poskytnutí příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa a na poskytnutí překlenovacího příspěvku není automaticky nárok. Záleží na zvážení úřadu práce, zda příspěvek žadateli poskytne, či nikoliv.

 

 

Zdroj: MPSV
Zpracovala Markéta Šretrová, únor 2011

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5