Jednotná přijímací zkouška na střední školy s maturitou

calc

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.Jednotnou přijímací zkoušku tvoří didaktický test z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace, které zadává Centrum pro zjišťování výsledku vzdělávání (CERMAT). Ředitelé mohou doplnit kritéria přijímacího říizení například o pohovor a další testy. Didaktické testy CERMATU však mají větší váhu - nejméně 60 % v celém přijímacím řízení.

Jednotná přijímací zkouška byla v roce 2017 zavedena poprvé, a to po předchozích dvou letech pilotního ověřování.  Sjednocení přijímacího řízení má ředitelům poskytnout jednotné kritérium pro přijímání a zamezit tomu, aby školy s maturitními obory přijímaly i uchazeče bez šance studium úspěšně zvládnout. Stát však nestanovil minimální hranici pro přijetí a ředitelé škol mohou vyhlásit další kolo (vlastního) přijímacího řízení, aby naplnili stav žáků. 

Jednotná přijímací zkouška se nevztahuje na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, s výučním listem a na umělecké obory, u kterých se konala talentová zkouška.

 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2019

1. termín:

12. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

16. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. termín:

15. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

17. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

1. termín 13. května 2019

2. termín 14. května 2019

 

Více informací o přijímacích zkouškách najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na stránkách CERMATU.

 

Pro NICM vložila Jana Beničáková, únor 2018
Poslední aktualizace: únor 2019
Zdroj: www.cermat.czwww.msmt.czKalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
24
25
26
27
28
29
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5