Dětská skupina Malu Monte – dvě vystoupení, dvakrát úspěch