Jarní výstava – „Ještě ještěři a ještěrky aneb ještěři 5 kontinentů“