Ministerstvo kultury přijímá žádosti o stipendium na rok 2018