Vytvořte časopis v rámci soutěže Spotřeba pro život 2019 a vyhrajte zajímavé ceny!