Iniciativa Salkova Institutu získala více než 35 milionů dolarů na boj proti změně klimatu