Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně otevírá nový studijní program Arts Management