Třetím principem Evropské charty informací pro mládež je INKLUZE.