Příspěvek na péči

senior helpPříspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  Příspěvek na péči se poskytuje osobám, kteří  jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok .

Příspěvek je určen na úhradu za pomoc, která je osobě se zdravotním postižením poskytována rodinným příslušníkem, osobou blízkou, jinou osobou nebo registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.

Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok.


Výše příspěvku

Výše příspěvku na péči je odvozena od stupně závislosti:

 

Stupeň závislosti  (Kč/měsíc)

Věk

I.

II.

III.

IV.

 

Lehká

Středně těžká

Těžká

Úplná

Do 18 let

3 300

6 600

9 900

13 200

Nad 18 let

880

4 400

8 800

13 200


Příjemci příspěvku na péči (rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené dítě) mohou žádat o  zvýšení příspěvku, a to až o 2 000 Kč za předpokladu, že jejich příjmy a příjmy osob s nimi společně posuzovaných nedosahují částky dvojnásobku životního minima rodiny.

Posuzování stupně závislosti

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí tyto základní životní potřeby (dle § 9 zákona o sociálních službách)

 • Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze)
 • Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)
 • Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)
 • Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)
 • Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)
 • Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu)
 • Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)
 • Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)
 • Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)
 • Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

 • stupni I (lehká závislost), jestliže není schopna zvládat tři základní životní potřeby,
 • stupni II (středně těžká závislost), jestliže není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,
 • stupni III (těžká závislost), jestliže není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,
 • stupni IV (úplná závislost), jestliže není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

 • stupni I (lehká závislost), jestliže není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,
 • stupni II (středně těžká závislost), jestliže není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,
 • stupni III (těžká závislost), jestliže není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,
 • stupni IV (úplná závislost), jestliže není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.

 

Kde o příspěvek požádat

O příspěvek je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt. Seznam poboček naleznete ZDE.

 

Výplata příspěvku

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka ÚP, která je příslušná k rozhodování o příspěvku. Příspěvek se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku, anebo v hotovosti.


Povinnosti účastníků řízení

 • jsou povinni podrobit se sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku na péči,
 • mají povinnost písemně ohlásit příslušné krajské pobočce ÚP do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči,
 • jsou povinni na vyžádání krajské pobočky ÚP prokázat, že dávka byla využita k zajištění pomoci, a to způsobem, který osvědčí využití příspěvku, nebo dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů.

V případě nesplnění povinností může být výplata příspěvku po předchozím upozornění zastavena.

 

Zdroj: www.mpsv.cz, www.penize.cz/duchody-a-davky
Poslední aktualizace: Simona Fialová, srpen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2