Služba EURES v zemích EU, EHP a Švýcarsku

Úřady práce se po připojení České republiky k Evropské unii staly součástí sítě EURES, jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Službu EURES (EURopean Employment Services - Evropské služby zaměstnanosti) nabízí veřejné služby zaměstnanosti všech 25 členských států EU, dále Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Dohodu o účasti v síti EURES má i Švýcarsko.

Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby užitečné pracovníkům, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, respektive všem občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob. Poskytování všech služeb EURES občanům a zaměstnavatelům je umožněno dvěma základními cestami: na jedné straně to jsou databáze zveřejněné na EURES - evropském portálu pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, působícími na úřadech práce v České republice.

 

Oficiální EURES - evropský portál pracovní mobility při Evropské komisi je základnou všech databází, s nimiž EURES pracuje. Naleznete ho na:

http://portal.mpsv.cz/eures

český portál EURES

 

http://eures.europa.eu

evropský portál EURES

 

Především zde naleznete databázi volných pracovních míst v členských státech sítě EURES. V zájmu nalezení co největšího počtu volných míst je užitečným tipem pro používání této databáze zadávat jako vstupní požadavek pro vyhledání pouze požadovanou profesi a požadovanou zemi.

Volná pracovní místa, která jsou hlášena českým EURES poradcům a jsou určena právě pro pracovníky z ČR, naleznete na:

http://portal.mpsv.cz/eures

český portál EURES, sekce: „Volná místa EURES"

 

Stěžejní celoevropskou databázi volných pracovních míst naleznete na:

http://eures.europa.eu

evropský portál EURES, sekce: „Jsem uchazeč o zaměstnání".

 

EURES nabízí též rady pro výjezd do zahraniční za účelem letní brigády. Sekci věnovanou sezónním pracem je možno nalézt na:

http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/sezona 

 

Zájemci si dále mohou zadat svůj profesní životopis do databáze životopisů. Tato databáze je pak přístupná řádově tisícům registrovaných zaměstnavatelů ve všech členských zemích, kteří mají zájem o motivované žadatele z jiných států EU/EHP. Svůj životopis můžete do databáze vložit na:

http://eures.europa.eu

evropský portál EURES, sekce: „Uchazeči o zaměstnání".

Velmi užitečným zdrojem informací je databáze životních a pracovních podmínek v zemích EU/EHP. Každý členský stát zde uvádí veškeré potřebné informace, které zájemci o zaměstnání v jiném státě umožní orientaci ve všech oblastech, souvisejících s přesunem do jiné země EU a prací a životem v ní, jako například o problematice přesunu do jiného státu, legislativě, sociálním systému, životních podmínkách v zemi, užitečných odkazech, daních, pracovních smlouvách, obvyklých způsobech hledání zaměstnání, o opatřeních týkajících se přechodných období atd.

http://portal.mpsv.cz/eures

český portál EURES, sekce: „Život a práce v EU/EHP"

 

http://eures.europa.eu

evropský portál EURES, sekce: „Život a práce"

Mladým lidem hledající možnost vzdělávání či zaměstnání je určena sekce "Příležitosti pro mladé" (pod " Uchazeči o zaměstnání"). Zájemci zde mohou hledat příležitosti tříděné dle kategorie či oblasti činnosti, příp. dle státu určené mladým lidem.

http://eures.europa.eu

evropský portál EURES, sekce: „Příležitosti pro mladé"

Více informací o EURES poradcích a kontaktních pracovnících pro EURES, působících na úřadech práce, najdete na: 

http://portal.mpsv.cz/eures

 

 

Pro ICM NIDM MŠMT zpracovala Michaela Vondrušová, 20. 2. 2007
Poslední aktualizace: M. Borovská, srpen 2017
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/eures

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2