Smlouva o zprostředkování a provize

smlouvaTeprve podepsáním smlouvy o zprostředkování (těž zprostředkovatelská smlouva, smlouva o obstarání příležitosti k uzavření smlouvy, rezervační smlouva, blokační smlouva, apod.) vzniká mezi Vámi a realitní kanceláří smluvní vztah.

Podpisem zprostředkovatelské smlouvy se totiž především zavazujete uhradit realitní kanceláři provizi za zprostředkování. Do doby podpisu totiž nejste vůči realitní kanceláři ničeho povinni, neboť to, že vás realitní kancelář vezme na prohlídku, vás většinou ještě samo osobě k ničemu nezavazuje.

Podpisem zprostředkovatelské smlouvy většinou prohlašujete (ať již výslovně či jinak), že máte zájem o získání předmětu zprostředkování (koupě nemovitosti, převod členských práv a povinností na družstvu, apod.). Je tedy potřeba přesně a určitě takový předmět zprostředkování specifikovat.

Smlouva o zprostředkování obsahuje:

  • přesnou identifikaci předmětu zprostředkování, o který máte zájem, je důležitá pro odstranění jakýchkoli budoucích nejasností a neshod ohledně konkrétního předmětu vašeho zájmu.
  • Provize realitní kanceláře - ve zprostředkovatelské smlouvě se většinou zavazujete uhradit realitní kanceláři sjednanou provizi po splnění podmínek dohodnutých ve smlouvě.

V některých případech může být po vás ve smlouvě o zprostředkování požadováno prohlášení, že jste se s předmětem zprostředkování seznámili a nemáte proti tomuto žádných výhrad.

 Vzor zprostředkovatelské smlouvy najdete ZDE.

Provize

Ve zprostředkovatelské smlouvě se většinou zavazujete uhradit realitní kanceláři sjednanou provizi po splnění podmínek dohodnutých ve smlouvě. Ujednání o provizi je zároveň jedním z nejdůležitějších ustanovení celé zprostředkovatelské smlouvy. Zásadní otázkou totiž vždy bude, na splnění jaké podmínky či jakých podmínek je vázán vznik nároku realitní kanceláře na provizi (tedy po splnění jakých předpokladů jste povinni uhradit realitní kanceláři sjednanou provizi).

Je možno se setkat zejména se dvěma základními typy těchto ujednání:

  • realitní kanceláři vzniká nárok na provizi "obstaráním příležitosti zájemci k uzavření zprostředkovávané smlouvy". V důsledku této krátké věty může realitní kanceláři vzniknout nárok na provizi dokonce již okamžikem, kdy vás zkontaktuje s konkrétním prodávajícím (tedy vzato do krajnosti, když vám realitní kancelář sdělí jeho jméno a telefon). V případě, že by nakonec nedošlo mezi vámi a nabízejícím k uzavření smlouvy, o kterou jste měli zájem, a to třeba nikoli vaší vinou, jen obtížně byste po realitní kanceláři mohli žádat vrácení provize, neboť její povinnost spočívající v obstarání příležitosti již byla splněna na samém počátku.
  • realitní kanceláři vzniká nárok na provizi poté, co mezi vámi a nabízejícím bude uzavřena kupní smlouva (resp. smlouva o převodu členských práv a povinností na družstvu, nájemní smlouva, apod.) nebo budoucí smlouva o takové smlouvě. Takové ujednání je možno považovat za seriozní a standardní. Vždy je však možno doporučit, abyste do smlouvy doplnili ujednání o specifikaci povinností, které je realitní kancelář povinna při dojednávání zprostředkovávané smlouvy splnit, resp jaké podmínky transakce je vám povinna zajistit.

Obvyklá provize realitních kanceláří se běžně pohybuje kolem 5% z kupní ceny (z ceny za převod členských práv a povinností na družstvu, atd.). Avšak ne u všech realitních kanceláří je právě kupující (resp. nabývající) plátcem provize realitní kanceláře. V některých případech je provize již zahrnuta v ceně nemovitosti (resp. převáděných práv) a provizi následně vyplácí prodávající.

Pro případ, že zmaříte uzavření smlouvy s nabízejícím předmětu zprostředkování (tedy nedojde-li k uzavření smlouvy z důvodů na vaší straně) nebo porušíte jiná určená ujednání, je většinou ve zprostředkovatelské smlouvě obsaženo ujednání o vaší povinnosti uhradit v takovém případě realitní kanceláři smluvní pokutu (nejčastěji ve výši sjednané provize).

 

Zdroj: www.jaknabydleni.cz, www.ipodnikatel.cz
Poslední aktualizace: Simona Fialová, únor 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
 
 
 
28
29
30
31
1
2
3