Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci EU

Jednou ze základních zásad je, že občan EU je pojištěn v zemi, v níž vykonává svou pracovní činnost. To platí pro zaměstnance i samostatně výdělečně činné osoby (a to i v případě, kdy bydlí na území jiné země nebo když jejich firmy nebo zaměstnavatelé mají sídlo v jiném členském státě).

V kterékoli době se na vás vztahují právní předpisy pouze jediného státu.

Právní předpisy sociálního zabezpečení země, v níž je občan pojištěn, zpravidla zaručují stejná práva a povinnosti, jaké mají státní příslušníci této země. To znamená, že nároky na dávky nemohou být zamítnuty pouze z důvodu, že žadatel není státním příslušníkem daného státu.

Ustanovení EU o sociálním zabezpečení osob při migraci

K zabezpečení dostatečné sociální ochrany při migraci do jiného členského státu EU slouží ustanovení Unie o sociálním zabezpečení, která jsou obsažena v Nařízeních Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a č. 987/2009. Uvedená legislativa poskytuje v oblasti sociálního zabezpečení praktická řešení většiny problémů spojených s pohybem osob mezi jednotlivými státy.

Ustanovení EU chrání osoby, které jsou státními příslušníky členských států EU (také EHP a Švýcarska) či jejich rodinnými příslušníky (případně i jejich pozůstalými).

Oblasti na něž se ustanovení vztahují, neboli věcný rozsah koordinace.

Předpisy EU o sociálním zabezpečení se týkají všech národních právních předpisů členských států, jejichž předmětem jsou:

  • Dávky v nemoci
  • Dávky v mateřství a rovnocenné otcovské dávky
  • Dávky v invaliditě
  • Dávky ve stáří
  • Pozůstalostní dávky
  • Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání
  • Pohřebné
  • Dávky v nezaměstnanosti
  • Předdůchodové dávky
  • Rodinné dávky

Další informace a odkazy

 

 

Zdroj: https://www.euroskop.cz/
Poslední aktualizace Simona Fialová, leden 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1