Soutěž Frankofonie 2019

vlajka francieSoutěž Frankofonie 2019 je pořádána pro žáky ZŠ a studenty SŠ v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách. Soutěž společně pořádají Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzský institut, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze, velvyslanectví frankofonních zemí v ČR a Národní institut pro další vzdělávání v rámci Dnů Frankofonie.

Tematické zaměření

Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži vyhlašuje každoročně deset výrazů používaných v jednotlivých frankofonních zemích, které vytvářejí základ tematického zaměření příslušného ročníku soutěže. Pro rok 2019 byly vyhlášeny následující výrazy:

arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.

Podrobnější popis významu vyhlášených výrazů naleznete zde.

Podmínky soutěže

Soutěž Frankofonie je ve školním roce 2018/2019 pořádána pro žáky základních a středních škol s výukou francouzského jazyka ve dvou soutěžních kategoriích:

1. KATEGORIE ZŠ je výtvarného zaměření. Je určena jednotlivcům, žákům ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Probíhá na úrovni školního a ústředního (celostátního) kola za následujících podmínek:

  • Žáci předkládají výtvarnou práci (kresbu, malbu, fotografii, koláž) ve formátu maximálně A3
  • Ve výtvarné práci musí být zobrazen význam alespoň jednoho z deseti výrazů vyhlášených pro aktuální ročník soutěže Mezinárodní organizací Frankofonie 2019.
  • Na zadní straně výtvarné práce (případně na připojeném listu) uvede soutěžící krátký text ve francouzském jazyce v rozsahu max. 3 vět, kterým popíše/vysvětlí jeden vybraný a ve výtvarné práci zobrazený výraz vyhlášený pro aktuální ročník Mezinárodní organizací Frankofonie.
  • Každá soutěžní práce musí být označena jménem a příjmením autora, názvem a adresou školy, kontaktem na vyučujícího, se kterým bude vedena případná další komunikace.
  • K práci musí být přiložena vytištěná přihláška s podpisem žáka a zákonného zástupce se souhlasem účasti, přihlášku si žáci stáhnou zde

Do celostátního kola postupuje z jedné školy maximálně 7 výtvarných prací.

Zaslání přihlášky

Výtvarné práce a krátký text zašle škola včetně vytištěných přihlášek nejpozději do 25. února 2019 (termín dodání do NIDV) na adresu: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, odd. Talentcentrum. Obálka bude označena „Soutěž FRANKOFONIE 2019".

2. KATEGORIE SŠ je určena pro žáky všech typů středních škol s výukou francouzského jazyka. Soutěž probíhá na úrovni školního a ústředního (celostátního kola).

Studenti předkládají video, které musí vyjadřovat alespoň dva z deseti výrazů vyhlášených pro rok 2019 Mezinárodní organizací Frankofonie.

Vlastní video umístí autor do elektronické přihlášky zde. Uzávěrka pro přihlášení a vložení videa je 25. února 2019. Každý autor vkládá pouze jedno video.

Do celostátního kola postupuje z jedné školy maximálně 7 videí.

Informace, týkající se požadavků na videa najdete zde.

Odborná komise bude hodnotit

  • Obsah videa – vyjádření alespoň dvou výrazů vyhlášených Mezinárodní organizací Frankofonie 2019
  • Uměleckou stránku videa – nápad, kreativitu, originalitu provedení
  • Jazykovou úroveň případného slovního doprovodu (gramatika, výslovnost).
Vyhodnocení obou kategorií
 
Zasedání poroty pro vyhodnocení výtvarných prací a videí proběhne do 6. března 2019

Vyhlášení výsledků soutěže a slavnostní předání cen v sídle Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci v Praze se bude konat ve druhé polovině března 2019 (termín bude upřesněn). 

 

Vložila: M. Plisková, únor 2019

Zdroj: www.zkola.cz


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1