Stáž na úseku OBSE SM Vídeň v termínu 3. 2. až 31. 7. 2020

Stálá mise Vídeň, úsek OBSE, přijme stážistku/stážistu pro období 3. února až 31. července 2020.

Náplň stáže:

 • účast na jednáních, konferencích, seminářích a dalších akcích v rámci všech dimenzí OBSE (politicko-vojenská, ekonomická a environmentální, lidskoprávní) a dalších agend OBSE (rozpočet, finance, lidské zdroje aj.) a samostatné pořizování zápisů z těchto akcí
 • analýza dokumentů OBSE a zpracování jejich shrnutí
 • příprava podkladů pro potřeby Stálé mise a jednání delegátů
 • provádění systematických rešerší a zpracování souhrnů na daná témata
 • zpracování návrhů zpravodajství a podkladů pro ústředí MZV
 • archivace dokumentů Stálé mise
 • plnění veškerých dalších uložených úkolů z oblasti agend Stálé mise

Požadavky na uchazeče:

 • nezbytná znalost angličtiny alespoň na úrovni C1 (podmínka), znalost francouzštiny vítána (není podmínkou)
 • schopnost samostatného, včasného, přesného, systematického a kreativního plnění zadaných úkolů
 • analytické schopnosti
 • základní orientace v zahraniční politice s důrazem na region OBSE, bezpečnostní politiku, lidskoprávní problematiku a další témata projednávaná v rámci OBSE
 • časová flexibilita (práce i nad rámec standardní pracovní doby)
 • dobrá znalost práce s kancelářskými aplikacemi (Microsoft) a schopnost provádění kvalitních hloubkových rešerší na internetu

Stáž probíhá každý pracovní den (tj. až cca 40 hodin týdně). Zájemci o stáž musí být českými státními příslušníky, studenty prezenční formy vysokoškolského studia, či absolventy vysoké školy nejpozději do 1 roku po ukončení studia a dále musí být trestně bezúhonní.

V případě zájmu o stáž na Stálé misi ve Vídni zašlete nejpozději do 10. října 2019 Váš strukturovaný životopis a motivační dopis (v rozsahu jedné normostrany v angličtině) na mission.vienna@embassy.mzv.cz a ondrej_pavlik@mzv.cz Do předmětu zprávy uveďte: "Stáž na SM Vídeň (OBSE)". Součástí výběrového procesu na stáž bude telefonický pohovor a zpracování relevantních úkolů.

V případě, že budete k absolvování stáže vybrán/a, bude nutné dodatečně předložit ještě následující dokumenty: žádost o studijní stáž, kopii občanského průkazu, výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší než 3 měsíce), potvrzení o studiu, prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti, souhlas se zpracováním osobních údajů. Před nástupem na stáž je potřeba dále předložit fotokopii dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění platném pro Rakousko.

Na stáž nevzniká právní nárok, její umožnění je dáno zájmem, potřebou a možnostmi Stálé mise ve Vídni. Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Po dobu stáže si stážista hradí náklady spojené se stáží (včetně cestovného) ze svých prostředků. V souvislosti se stáží nevzniká nárok na ubytování.

 

Vložila: J. Bezpalcová, říjen 2019

zdroj: www.mzv.cz

Zdroj: www.pxhere.com

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2