Stipendijní pobyty v zahraničí - dvoustranné dohody

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje nabídky stipendijních pobytů v zahraničí podle dvoustranných mezinárodních smluv (kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s partnerskými ministerstvy).

 

 

Podrobné informace o jednotlivých stipendijních nabídkách a rovněž obecné podmínky účasti včetně postupu podávání žádostí MŠMT publikuje prostřednictvím Akademické informační agentury (AIA): www.zahranici-stipendium.cz.

V dohodě se zahraničními partnery již byly vyhlášeny nabídky stipendijních pobytů, resp. předběžné informace o budoucích nabídkách pobytů. Seznam všech zemí najdete ZDE.

Předběžné informace zveřejněné s výhradou pozdější notifikace ze strany zahraničního plátce stipendia (viz podrobnosti u jednotlivých zemí) budou následně aktualizovány poté, co zahraniční partner oznámí podmínky pobytů platné pro akademický rok 2017/2018.

Podrobné podmínky, tj. délka a typ pobytu, počet stipendijních míst, požadavky na akademickou kvalifikaci atd., vycházejí z příslušných mezinárodních smluv.  

Všichni zájemci a zájemkyně by se měli současně seznámit s obecnými podmínkami podávání žádostí o stipendia, které jsou publikovány na:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_Mezinarodni_smlouvy-Vyberova-rizeni/. On-line formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" (dále jen "přihláška") spolu s detailními instrukcemi k jeho odevzdání je k dispozici na: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/.  Za řádně podanou přihlášku se považuje jen vytištěný formulář opatřený vlastnoručním podpisem uchazeče/uchazečky a doporučením příslušné veřejné vysoké školy (razítko, datum a podpis zodpovědného pracovníka/pracovnice). K přihlášce musí být zároveň přiloženy požadované přílohy uvedené ve vyhlášení nabídky pobytu v konkrétní zemi a celá dokumentace musí být odevzdána ve stanoveném termínu na určené místo (viz podrobné informace o nabídkách pobytů v jednotlivých zemích).

 

Vložil:bb, leden 2017

Zdroj:www.msmt.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31