Uznávání studia na zahraničních VŠ pro zdravotní a sociální účely

" title="<--break-->">" title="<--break-->">
Článek obsahuje formulář žádosti o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění a rovněž postup při vydávání rozhodnutí MŠMT o postavení studia na vysokých školách v cizině na roveň studia na vysokých školách v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění.

Rozhodná kritéria pro posuzování studia v cizině

Za studium postavené na roveň studiu na vysokých školách v České republice lze uznat pouze:

1)       Studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v dané zemi.

2)       Studium na vysokých školách v cizině, tj. studium na zahraniční vysoké škole, jehož výuka se uskutečňuje na území cizího státu.

3)       Studium na akreditované vysoké škole v akreditovaném studijním programu v dané zemi. Zda je vysoká škola v dané zemi akreditována, je možné ověřit prostřednictvím sítě informačních středisek  ENIC-NARIC.

4)       Studium na území České republiky poté, co zahraniční vysoké škole nebo její pobočce bude uděleno oprávnění působit na území České republiky jako mimoevropská zahraniční vysoká škola nebo její pobočka nebo poté, co bude splněna informační povinnost zahraniční vysoké školy nebo její pobočky sídlící na území státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace.

Za studium nelze uznat:

a)       Jazykové kurzy

b)       Přípravné kurzy

c)        E-learningové kurzy

d)       Studium na neakreditované vysoké škole.  

Způsob podání a náležitosti žádosti: Žádost lze podat osobně v úředních hodinách na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor vysokých škol (30), Karmelitská 529/5, 118 12, Praha 1 - Malá Strana. K žádosti je nutné doložit: Vyplněný a podepsaný formulář, aktuální potvrzení o studiu (originál nebo úředně ověřenou kopii) s přesným datem zahájení studia a případně plnou moc. Plná moc musí být doložena ke každé žádosti v případě, že rozhodnutí bude odesílano na jiné jméno, než na jméno studenta (na kartičku zplnomocnění vydávanou Českou poštou není možné zásilku od MŠMT obdržet). Pokud podklady k žádosti nejsou v anglickém, německém nebo slovenském jazyce, je potřeba doložit i úřední překlad. U žadatelů, kteří studují ve Spojených státech amerických, je potřeba k žádosti doložit formulář I-20 nebo F-1. Žádost i podklady je nutné podat fyzicky (osobně na podatelnu nebo poštou), elektronické podaní je možné pouze se zaručeným elektronickým podpisem.

U již podaných žádostí, ke kterým budou vyžadovány doplňující dokumenty, je možné je zaslat prostřednictvím e-mailu s nutnou autorizovanou konverzí nebo se zaručeným elektronickým podpisem.

Rozhodnutí vydávané na základě žádosti se vydává na celé obodobí studia pouze jednou a je platné po celou dobu studia. Nové rozhodnutí se vydává pouze v případě změny školy nebo oboru.

K žádosti pro důchodové účely je nutné doložit úředně ověřenou kopii diplomu, úřední překlad (pokud diplom není v anglickém, německém nebo slovenském jazyce) a potvrzení o vyslání ke studiu (viz odkaz níže na Akademickou informační agenturu).

Na vyřízení žádosti je lhůta 30 dnů ode dne doručení žádosti na MŠMT.

Kontaktní osoby: Mgr. Lucie Volmutová, Ing. Adriana Knuthová - email: ppsvs@msmt.cz.  

Telefonní konzultace v rámci žádostí jsou možné na čísle 234 812 255 v následující dny a hodiny:

Pondělí:  9 - 11 hodin a 14 - 15 hodin,

Středa:  10 - 12 hodin.

Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Soubor ke stažení: Formulář žádosti.docx. Formulář je možné vyplnit i elektronicky zde. (Elektronické vyplnění formuláře slouží pouze k evidenci do databáze.)

Vzor plné moci: doc.png plna moc.docx

Žadatelé, kteří potřebují doložit dokument na ČSSZ o tom, že byli ke studiu vysláni před rokem 1989, naleznou potřebné informace na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce (Akademická informační agentura), která požadovaný dokument vystavuje. Nejprve je nutné požádat o vystavení dokumentu o vyslání a následně podat žádost o vydání rozhodnutí na MŠMT.

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/potvrzeni-o-studiu-v-zahranici/

 


Zdroj: www.msmt.cz

Poslední aktualizace: Jana Beničáková, únor 2018

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31