Uznávání studia na zahraničních VŠ pro zdravotní a sociální účely

V textu naleznte informace a dokumenty vztahující se k posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění a rovněž postup při vydávání rozhodnutí MŠMT o postavení studia na vysokých školách v cizině na roveň studia na vysokých školách v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění.

Rozhodná kritéria pro posuzování studia v cizině

Za studium postavené na roveň studiu na vysokých školách v České republice lze uznat pouze:

1)       Studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v dané zemi.

2)       Studium na vysokých školách v cizině, tj. studium na zahraniční vysoké škole, jehož výuka se uskutečňujena území cizího státu.

3)       Studium na akreditované vysoké škole v akreditovaném studijním programu v dané zemi. Zda je vysoká škola v dané zemi akreditována, je možné ověřit prostřednictvím sítě informačních středisek  ENIC-NARIC.

Za studium nelze uznat:

a)       Jazykové kurzy

b)       Přípravné kurzy

c)        E-learningové kurzy

d)       Studium na neakreditované vysoké škole.  

* Dále se také neuznává studium na pobočkách zahraničních vysokých škol na území České republiky.

Způsob podání a náležitosti žádosti: Žádost lze podat osobně v úředních hodinách na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor vysokých škol (30), Karmelitská 7, 118 12, Praha 1. K žádosti je nutné doložit: Vyplněný a podepsaný formulář, aktuální potvrzení o studiu (originál nebo úředně ověřenou kopii) s přesným datem zahájení studia a případně plnou moc. Pokud podklady k žádosti nejsou v anglickém, německém nebo slovenském jazyce, je potřeba doložit i úřední překlad.

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Volmutová, email: lucie.volmutova@msmt.cz.

Soubor ke stažení: Formulář žádosti.docx. Formulář je možné vyplnit i elektronicky zde.

Vzor plné moci: plna_moc.docx plna_moc.docx (20,33 KB).

Žadatelé, kteří potřebují doložit dokument na ČSSZ o tom, že byli ke studiu vysláni před rokem 1989, naleznou potřebné informace na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce (Akademická informační agentura), která požadovaný dokument vystavuje. Nejprve je nutné požádat o vystavení dokumentu o vyslání a následně podat žádost o vydání rozhodnutí na MŠMT.

Další informace neleznete také na: www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/potvrzeni-o-studiu-v-zahranici/.

 

 

 

Vložila: Tereza Komůrková, leden 2016
Zdroj: www.msmt.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4