Základní dokumenty týkající se lidských práv

human rightsSeznam dokumentů vztahujících se k různým oblastem lidských práv.

 

Základní úmluvy o lidských právech

 

Všeobecná deklarace lidských práv

Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Listina základních práv a svobod

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech 

Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech

Evropská sociální charta 

Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě

Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu 

 

Práva žen

 

Opční protokol o odstranění všech forem diskriminace žen

Úmluva o politických právech žen

Úmluva o státním občanství vdaných žen 

Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství

 

Práva dětí

 

Úmluva o právech dítěte

Deklarace práv dítěte 

Úmluva Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce

Evropská úmluva o výkonu práv dětí 

Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí

Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství 

Evropská úmluva o osvojení dětí

Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí 

Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Úmluva o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem 

 

Zaměstnání

 

Úmluva Mezinárodní organizace práce o nucené nebo povinné práci

Úmluva Mezinárodní organizace práce o odstranění nucené práce 

Úmluva Mezinárodní organizace práce o diskriminaci (zaměstnání a povolání)

Úmluva Mezinárodní organizace práce o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty 

Úmluva Mezinárodní organizace práce o politice zaměstnanosti

Úmluva Mezinárodní organizace práce o ochraně pracovníků před ionizujícím zářením 

 

 

Uprchlíci

 

Evropská dohoda o přechodu odpovědnosti za uprchlíky

Evropská dohoda o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky

Úmluva o právním postavení uprchlíků

 

 

Válka a válečné zločiny

 

Evropská úmluva o potlačování terorismu

Mezinárodní úmluva o potlačení a trestání zločinu apartheidu 

Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia

 

 

Menšiny

 

Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin

Evropská charta regionálních a menšinových jazyků 

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace

 

 

Násilí, mučení

 

Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

Protokol č. 1 k Evropské úmluvě o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

Protokol č. 2 k Evropské úmluvě o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 

Úmluva o otroctví

 

Ostatní

 

Charta základních práv Evropské unie

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí

Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o transplantaci orgánů a tkání lidského původu 

Deklarace o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře

Prohlášení Charty 77

 

 

Zdroj: www.helcom.cz
Poslední aktualizace: Simona Fialová, srpen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2